Laporan Input Literasi Hari Senin, 16 November 2020

No Nama Kelas Absen Hasil Membaca
1 Abdul Halim Assalam 7A 1 yang dapat kita ambil adalah betapa tingginya keagungan dan ke Maha Kuasaan Allah SWT
2 Abhirawa Gavriela 7A 2 Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu”. Katakanlah: “Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”;
3 Angela Aurelie 7A 3
4 Annindya Sheeva Khairranny 7A 4 Manusia dicitakan Allah dalam keadaan sempurna
5 bregas banyu 7A 5 membuat hati tenang
6 Derrick Dewata I 7A 6 allah memiliki 99 nama
7 Dhafin Muhammad Al Majid 7A 7 Harus bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan kita
8 Erlangga Arya Nadindra 7A 9 Tahu Kisah Nabi Adam
9 falisya azalea santika 7A 10 menjadi lebih tenang
10 freyaditta zs 7A 11 lebih tenang
11 Hafidzul Sugianto 7A 12 bagus
12 Hanifa Widya Khairunnisa 7A 13 Membuat hati menjadi lebih tenang dan mendapatkan pahala
13 Jibril Khalfani Rumi 7A 14 Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah adalah hakim yang paling adil.
14 Kalisha kamila 4 7A 15 Segumpal darah
15 Kenzie gabriel tremonty 7A 16 Hati menjadi tenang
16 Kevin Anugrah Sentosa 7A 17 Mendapat lebih banyak pengetahuan
17 Kindi jadwa ghazawan 7A 18 Setiap hurufnya memiliki kebaikan yang banyak
18 Lathifah Faza Mazidah 7A 19 mendapat pahala
19 Louviana De Isal 7A 20 Al Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
20 Magnalli N.A 7A 22 Jika kita perlu perlindungan, berdoalah kepada Allah yaitu tuhan kita
21 Mochammad Attaya Arkananta 7A 23 Mendapat pahala
22 najwa agnia shavira 7A 24 mandapatkan pahala
23 Raisya aina ependi 7A 25 mendapatkan pahala
24 Rengganis Pramesthi 7A 26 mendekatkan diri kpada Allah.
25 siffa rizkia nisa 7A 27 mendapatkan pahala
26 Vandrei Ezell Akahira 7A 28 tuduhan orang yahudi terhadap nabi Sulaiman a.s dan sopan santun nabi saw
27 Alyssandra Aneeqa Asmorowati 7B 4 tidak boleh menyatakan hal yang bohong
28 Fiorenza Amararatna Agstyawardhana 7B 7 Orang yang Berbhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti memiliki sifat-sifat suci yang umumnya dimiliki oleh para Deva
29 Ghaniya Laetitia Prasetyo 7B 8 menjaga keimanan
30 Ida I Dewa Gede Ray Adhyatma Kancana 7B 11 Hidup itu penuh bermakna dengan pikiran, percakapan, dan perbuatan baik jasmani
31 jasmine tabina mecca 7B 12 lebih dekat dengan Allah, mempelajari kisah didalamnya
32 Karina Anindita 7B 13 Hati menjadi lebih tenang
33 Kayla Sabrina Irawan 7B 14 Mendapat pahala dari Allah SWT
34 Lakeisha Adhistia Putri 7B 16 Memberikan ketenangan hati pada kita
35 leandra aisha budiman 7B 17 Janganlah jadi orang yang curang, karena balasan bagi orang seperti itu adalah neraka.
36 Moh.Gabriel Caesar Sadikin 7B 20 hatinya lebih dekat dengan al-quran
37 Muhammad Rafly Gunawan 7B 21 tentang orang orang kafir
38 Refarla Svenska Ash-Shofa 7B 26 lebih dekat dengan allah
39 Tivanny Agnesya Martana 7B 28 Hati menjadi tenang
40 aisyah malika s 7Bil1 1 ilmu agama meningkat
41 Aksa Rachman 7Bil1 3 1. Hendaknya seorang bapak memperhatikan pendidikan anaknya, mengkondisikan anaknya agar siap menerima pemahaman, ilmu dan fiqh serta memberikan perhatian lebih, terutama bagi mereka yang menunjukkan keseriusan.
2. Mimpi yang baik berasal dari Allah.
3. Tidak menceritakan nikmat karena ada maslahat adalah boleh agar tidak ada orang yang hasad kepadanya.
4. Setan masuk ke tengah-tengah hubungan persaudaraan, ia memanaskan hati sebagiannya sehingga menjadikan mereka bermusuhan setelah sebelumnya bersaudara.
5. Seorang bapak hendaknya bersikap adil di antara anak-anaknya sedapat mungkin, dan jika salah seorang di antara mereka berhak mendapat perhatian lebih, maka sedapat mungkin janganlah ia tampakkan agar tidak membuat yang lain cemburu.
6. Allah Subhaanahu wa Ta’aala memilih siapa saja di antara hamba-Nya menjadi orang pilihan-Nya dan yang demikian merupakan nikmat. Kita misalnya, al hamdulillah Dia menjadikan kita manusia tidak menjadi benda mati, terlebih Dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Kita berharap kepada-Nya agar Dia mengistiqamahkan kita di atas agama-Nya sampai akhir hayat dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang diberi-Nya nikmat, Allahumma amin.
7. Dari rumah yang baik akan lahir generasi yang baik. Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan lingkungan keluarga dan membinanya di atas ajaran Islam.
8. Kecemburuan dapat menjadikan pemiliknya menimpakan bahaya dan gangguan.
9. Lebih dari itu kecemburuan dapat membawa kepada melakukan tipu daya dan pembunuhan.
10. Tobat yang direncanakan sebelum melakukan perbuatan dosa adalah tobat yang rusak; bukan tobat nashuha. Karena kita tidak mengetahui, apakah setelah melakukan perbuatan dosa kita masih istiqamah di atas ajaran agama atau tidak?
11. Apabila seseorang bersangka buruk terhadap orang lain, maka tidak baik jika ia mengajari orang lain tersebut hujjah karena akan dipakainya untuk menyerang dirinya. Seperti mengatakan, “Aku takut nanti dia dimakan serigala” ternyata kata-kata dipakai sebagai hujjahnya.
12. Orang yang berpura-pura menampakkan sesuatu, sedangkan keadaannya berbeda akan terbuka di hadapan orang yang berpandangan dalam (ahlul bashiirah), meskipun ia menggunakan sandiwara.
13. Menggunakan qarinah (tanda) dan disyari’atkannya beramal menggunakan qarinah, karena Nabi Ya’qub melihat baju Yusuf yang tidak robek, tidak mungkin serigala memakan Yusuf dengan melepaskan bajunya lebih dahulu lalu memakannya.
42 Anadhya Khayyira P.Y 7Bil1 5 Menenangkan suasana hati.
43 Azidya Trimuthia P 7Bil1 6 Hikmah dari surat al-Kafirun adalah untuk toleransi antarsesama maupun berada di kepercayaan yang berbeda.
44 Caesar Valent Alvry 7Bil1 7 Hati menjadi tenang dan sejuk.
45 Dimas Raditya Kusuma Putra 7Bil1 8 A. Menguatkan iman
B. Menambah wawasan dan pengetahuan
C. Menambah pahala
46 Haura Andani Aiva 7Bil1 10 Kisah Para Nabi
47 Jinan Fauzeya Rayandhi 7Bil1 11 Allah Swt akan mempermudah dengan membuat musuh lari dengan sendirinya karena dibayang-bayangi oleh perasaan takut yang mencekam.
48 Kenza Ardraputra Rezyarifin 7Bil1 13 Mendekatkan diri kepada tuhan
49 Mumtaz Aqila Razak 7Bil1 14 harus bersyukur
50 nafisa zeta oktavian 7Bil1 15 Allah tempat meminta.
51 Naura Rizka Maharani 7Bil1 16 jangan menjadi orang kafir karena akhirnya akan disesali
52 Rahesa Alka Devata 7Bil1 17 Allah hanya ada 1 tidak dilahirkan atau melahirkan
53 Raihanna Arini S 7Bil1 18 Meningkatkan keimanan serta melatih kita dalam membaca Al Quran menjadi semakin lancar
54 Tristan Adia Kaory 7Bil1 23 Dapat bantuan dan perlindungan dari allah
55 Zaky Alman Taqillah 7Bil1 24 Al-Qur’am adalah kitab yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia, orang bertaqwa akan mengimani Al-Qur’an, dan orang yang bertaqwa akan beriman pada hal-hal yang ghaib, melaksanakan shalat dan melakukaninfak dan sedekah.
56 Alanna Fitria Kirana 7Bil2 1
57 Almer Phalevi Firdaus 7Bil2 2 Lebih dekat kepada Allah Swt
58 Altair Athar Maulana Roesli 7Bil2 3 surat ini dapat menjauhkan kita dari fitnah dajjal
59 Anargya Tirta Pratama Sigit 7Bil2 5 Al Ikhlas adalah tentang pengesaan Allah, bahwa tiada tuhan selain Allah, jadi kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah.
60 Arga Bramantyo Anggoro 7Bil2 6 . Nama nama baik Allah.
61 Athaya Fawnia Epafroditus 7Bil2 7 Jika Allah memberikan kita kesempatan/pertolongan, lebih baik kita untuk bertobat kepada Nya. Karena Allah Maha Penerima tobat
62 Bagas Raditya 7Bil2 8 Hati menjadi tenang dan mendekatkan diri kepada Tuhan
63 Bilal Hisyam Abhinaya 7Bil2 9 Dapat mendekatkan kita kepada agama dan tuhan
64 Charissa Chelsky Candradewa 7Bil2 10 Kita tidak boleh sombong dan harus selalu bersyukur kepada Allah SWT..
65 Freya Lubna Kamilia 7Bil2 11 mengetahui isi al-quran
66 Halzahra Arkenzie Malik 7Bil2 12 mengenal islam lebih dalam
67 Jivara Faiza Ridwansyah 7Bil2 13 Mendapatkan pahala
68 Kayla Purawinata Putri Khatulistiwa 7Bil2 14 jadikanlah sholat sebagai penolong kita
69 Keira Athalia Callista 7Bil2 15 Menjadi kemulian bagi orang tuanya di Surga.
70 Keisha Esteria Hasian Sitinjak 7Bil2 16 Allah yang telah menciptakan manusia
71 Muhammad Rafa Akilah SIraj 7Bil2 17 maafkanlah sesuatu yang membuat marah, itu akan membuat kamu menjadi lebih baik
72 Nadia Salsabilla 7Bil2 18 menenangkat hati, mendapat pahala
73 Rafa Aldeandra 7Bil2 19 Mendapat pahala, serta bimbingan ke surga
74 Regan Shaquille Ammarsany 7Bil2 20 Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk senantiasa ber doa kepada-Nya.
75 Ryuken Archaez Fadzillah Al Caesar 7Bil2 21 Semakin medekatkan diri kepada Tuhan
76 Siti Aisha Humaira Alamsyah 7Bil2 22 Kita harus selalu bersyukur
77 Syaluna Kanantya Andary 7Bil2 23 Nabi Muhammad akan memandu umat kita agar ke jalan yang benar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang bershalawat kepada Rasulullah.
78 Syesha Safira Sudradjat 7Bil2 24 Mendapat pahala dan menjadi lebih tenang.
79 Brian Rafi Satria 7C 3 Mendapat pahala
80 Davianda Marsa Ramdani 7C 5 Hati menjadi lebih tenang
81 Denarya Rafif Rochalib 7C 7
82 Diandra Qimira 7C 8 Sesungguhnya kita harus memakan makanan yang halal dan suci
83 Feyla maharani putri 7C 9 Menjadi lebih tenang setelah membaca Al-Quran
84 Jurrien Rafael A 7C 11 kita mendapatkan pelajaran dengan membaca kitab suci sama seperti belajar lebih banyak kita membaca kitab suci tersebut lebih banyak kita mengerti tentang apa yang dipelajari
85 kimya aisya ali 7C 14 kita harus ikhlas beribadah kepada Allah SWT, dan segera menolong orang lain. Mengajak kita untuk gemar beramal. `Al-Maa’uun
86 Muhammad Vierzan Rasendriya 7C 18 Jadi tenang
87 Nathania Paramitha Rafeni Putri 7C 20 mendapat kan pahala
88 Naura Andira Salsabilla 7C 21 muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang di turunkan oleh allh untuk memberikan perjngatan kepada mereka yang belom pernah di peringati
89 Nikeisha Nursandrica 7C 22 Mulai hafal dengan surat tersebut.
90 Audy Kharisma Setiadi 7D 2 mendapat pahala
91 Avissa sitti amabel 7D 3 Hati tenang
92 Cahaya Danika Permana 7D 5 Allah adalah satu satu nya yang berhak kita sembah
93 Calista Belva Kaishaura 7D 6 A. Memberikan ketenangan pada hati
B. Memberikan syafaat di hari kiamat
C. Menjadikan manusia yang berkualitas
D. Menjadi kemuliaan bagi orang tua di surga
94 Denaia Nurishthina Rahim 7D 7 Kita harus yakin bahwa Allah SWT. dapat melapangkan dada, karena Dia pernah melapangkan dasa Rasulullaah.
95 Fahrisa Putri Fahri 7D 9 Mendapatkan pahala
96 Hana Apsariningtyas Puspito 7D 11 Lindungilah gereja, jangan jadikan gereja hanya untuk tempat perdagangan.
97 Lorraine Nathanie Martin 7D 14 Kita harus baik dan tidak boleh menghardik kepada anak yatim karena org yg menghardik anak yatim adalah krg yg mendustakan agama
98 Malik Rifat Arazky 7D 15 harus meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang ada termasuk kejahatan malam yang gelap gulita, kejahatan wanita tukang sihir,dan kejahatan jin
99 Nicky Farlie N.A.B. 7D 20 kita harus selalu membantu satu sama lain
100 Prabu Kusuma Abdy 7D 21 Mendapatkan pahala yang lebih
101 Rafid Izza Tanzila 7D 24 Jangan lah kalain mendustakan orang yang memberi kalian peringatan bertaubat.
102 Rania Anindita 7D 26 mendapat pahala, memperoleh derajat yang tinggi
103 Shifa Zerlita Abadi 7D 27 Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
104 Asha Padma R. Tripradopo 7E 2 lebih lancar
105 Ayuthaya Andriana 7E 4 Hati menjadi lebih tenang
106 Azaria Gafar Maulana 7E 5 kita harus percaya bahwa ada hari kiamat
107 Dhamir Rasyid Resmana 7E 8 Dijauhi dari godaan setan
108 Hakeem Ali Rose 7E 11 Menuju ke jalan yang benar
109 Harashta Jannis Andriansyah 7E 12 mendapat pahala
110 Hylmi Ghanim Suryo Wicaksono 7E 13 Menjadi lebih semangat
111 Juwayria Zafnah 7E 14 Mendapatkan pahala
112 Namira Aishagita Kusumahadilaga 7E 17 Dapat menenangkan hati
113 Radinka Mikayla Firmansyah 7E 19 – Allah men jaga kita dari godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas yang bersifat negatif,dll
– DiMudahkan untuk memahami sesuatu
114 Rayesha Reyhan R 7E 20 Mengingatkan kita akan Keesaan
Allah Swt
115 Renandya Malicca C 7E 22 Hati menjadi lebih tenang
116 Suhandhika Pratama W 7E 26 seorang hamba yang baik tidak boleh memiliki sifat atau perilaku sombong dan merasa berkuasa. Karena kesombongan dan kekuasaan hanya milik Allah.
117 Sulthan Sagara Abdurrahman 7E 27 Terproteksi dari jin” yg hahat
118 Alya Hana 7F 2 Selalu ingat kepada Allah Swt.
119 Anindita Abdiah Mukhsi 7F 3 Allah akan berikan nikmat kepada hambanya yang bersabar
120 Athalla Raissa Eikla Faizal 7F 4 Saling menghargai sesama manusia
121 Callista aurelia Helmi putri 7F 5 Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, dan tutup lah aurat mu ketika ke masjid
122 Dandy Fauzta Armand 7F 6 mendapat pahala
123 Defina Ramadhani Kurniawan 7F 7 menenangkan hati
124 Dimas Zaki Maulana 7F 8 Merasa tenang
125 Faira Fitriyani Djajasasmita 7F 9 sebelum penyesalan tiba, maka berimanlah kepada Allah dengan benar. menyembah berhala yang tidak mendengar,melihat,dan tidak mampu berbuat apa, adalah perilaku mengikuti langkah setan yang akan menyebabkan azab Allah di dunia dan akhirat.
126 Gandhi Mahardika Setiaboedi 7F 10 Jadi lebih tenang
127 Indhrya Anggaditisha 7F 11 Mendekatkan diri kepada tuhan
128 Keisha Callista Putri 7F 12 Memperlancar hafalan surat
129 Maylika Tiarani Putri 7F 13
130 Mohammad Fadelis Jibril 7F 14 Rejeki
131 Muhammad Hilmy Wiratama 7F 15 Semakin rajin beribadah agar dapat mencapai surga Allah
132 Nadia Tanisha Ariana 7F 16 Semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.
133 Nardarell Gantari Jevera Ananda 7F 17 NABI Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Beliau bisa sedih, gembira, kesal dan sebagainya
134 Nathaniel Michelle Dwi Maharani P 7F 18 Hati menjadi tenang
135 Nauvallo Himawan 7F 19 Kita harus bisa bertoleransi
136 Raden Raissa Ardine Fakhirah 7F 20 An-Nisa surat 116: Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
137 Rafid Zia Kurniawan 7F 21 Menenangkan hati dan pikiran
138 Rasya Raditya Rachman 7F 22 Mendekati diri dengan allah
139 Revany Dealova Soekasno Putri 7F 23 mendapatkan pahala
140 Ronaldo Razki Wagakusumah 7F 24
141 Safira Auliya hermawan 7F 26 Harta di rampasan perang
142 Shafwa Fairsu Darmadhiya 7F 27 Harus sering baca karena kalo sering baca hati kita suci
143 Vivian sadidah Rachman 7F 28 menenangkan pikiran
144 Alvin Andrianto Irawan 7F 0Q Hati menjadi tenang.
145 Allisya Tristan Putri Purnomo 8A 1 mendapat pahala
146 Althea Levina 8A 2 Kita harus bertakwa kepada Allah dan taat kepada rasul
147 chanity pernique callula 8A 5 setelah membaca al quran hati menjadi tenang
148 hana katriza 8A 9 memahami arti surah tersebut
149 Janeta Najla 8A 10 meminum minuman keras,berjudi,dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan,maia itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu.
150 Nandra Nadezya Larasati 8A 17
151 Nasya Fattiyah Nabila 8A 18 Hati terasa tenang.
152 nayla maulida 8A 19
153 raditya muttaqin 8A 22 mendapat ilmu al quran
154 Rannisa Kintan Julyandra 8A 23 Allah yang menurunkan hujan untuk kita minum,menyuburkan tumbuhan, mengembalakan ternak,menumbuhkan tanamana zaitun.kurma dll dan sungguh itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir
155 Rastiwi Apsari 8A 24 (Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kembali kepada apa yang diturunkan Allah) dalam Alquran berupa hukum-hukum (dan kepada rasul) agar dapat mengadili kamu (maka kamu lihat orang-orang munafik berpaling daripadamu) kepada yang lain (sejadi-jadinya.)
156 Tania Janesya Hasan 8A 26 Kita harus selalu beriman
157 chelsea sandia nugraha 8B 7 Dan milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan Allah maha kuasa atas segala
158 Farrazetha Yogo Swara 8B 8 (Bukan demikian), yang benar: barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya
159 Kamila Mahira Utami 8B 10 MEMBERIKAN KETENNAGAN HATI.
SETIAP HURUFNYA MENGANDUNG KEBAIKAN YANG BANYAK.
MEMBERIKAN SYAFAAT DI HARI KIAMAT.
160 Khansa Raniya Djajasasmita 8B 13 Jika kita bertakwa kepada Allah, kita akan diberikan kemampuan membedakan antara hak dan batil dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah memiliki karunia yang besar
161 Rangga Dinnar Tirta Putra 8B 19 Azab yang menimpamu itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri
162 Regita Juliana R. 8B 21 dapat pahala
163 Regita Juliana R. 8B 21 dapat pahala
164 Rizqiqa Nurzahra K 8B 22 Sumpah yang menandakan bahwa azab pasti datang kepada orang-orang yang mendustakan
165 Sabrina Aulia Mumtaz 8B 23 Tidak tahu
166 Abiel Dzaki Ibrahim 8Bil1 1 jadi lebih hafal dan saat solat surat nya ganti ganti
167 alina zahra shazia hakim 8Bil1 2 mendapat pahala
168 Atinna Amarwatasita 8Bil1 5 Bila kita beriman kepada kitab-kitab dan Rasul-rasul Allah SWT, niscaya Allah akan menunaikan apa yang telah Allah janjikan kepada kita berupa rahmat di dunia dan keselamatan di akhirat.
169 daffa faza rosada 8Bil1 8 Memperkuat keimanan kepada Allah SWT hidup manusia menjadi lebih tertata menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab.
170 Haidar Fatih Muzhaffar 8Bil1 13 Pernitah Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW agar terus berjuang dengan ikhlas dan tawakal
171 Keisya Putri Rachmagita 8Bil1 14 menyadari bahwa setiap perbuatan akan ada pertanggung jawabannya
172 My Revano Laksamana Andrian 8Bil1 21 tentang malaikat-malaikat yang diutus
173 Narendra Adhipramana Prasetyo 8Bil1 22 .
174 Ryuchi Naiya Kamil Rosadi 8Bil1 24 Janganlah berlomba-lomba mendapatkan harta yang paling banyak dan bermegah-megahan karena nanti akan melupakan Allah.
175 Shafira Alina Kinasih 8Bil1 25 Jika bersalah maka akan diberi pelajaran.
176 Syareva Reimara Syam 8Bil1 26 Golongan orang yang beriman merupakan golongan yang diridhai oleh Allah dan yang paling mulia.Tanda-tandanya adalah senantiasa tolonga-menolong antar orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kebaikan yang diperintah Allah dan menjauhi larangan; senantiasa menegakkan Shalat secara baik dan benar dengan mengharap ridha Allah; menunaikan zakat dari harta yang dimiliki, baik ketika dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, baik secara terang-terangan maupu sembunyi-sembunyi, dan dilakukan karena Allah; menaati apa yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Golongan inilah yang akan mendapat rahmat Allah dan ridha-Nya dapat meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman dan mereka adalah golongan yang mencapai keuntungan besar.
177 Tasya Salsabila 8Bil1 27 Lalu Kami berfirman: “Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu!” Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dam memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti.
178 adika silmi ladiansya 8Bil2 1 tetap beriman kepada allah swt
179 Alisha Sukma Widyadhana Putri 8Bil2 2 Hati menjadi tenang
Menambah wawasan
Mengisi waktu
180 Alyssa Devina Danadipa 8Bil2 3 Memperdekat diri dengan tuhan.
181 Aniq N.S 8Bil2 4 Mendapatkan pahala
182 Azalya Kayla Putri Purwanto 8Bil2 6 hati menjadi lebih tenang
183 Casaluna de Luzia 8Bil2 7 kita harus beriman pada Allah SWT.
184 Farah Amelia Sukma 8Bil2 9 Allah meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat meraih keridhaan. Allah Mahateliti terhadap amal-amal kalian, tidak ada sesuatu yang samar bagiNya, dan Dia akan membalas kalian atasnya.
185 farhan al ghany mubarak 8Bil2 10 dapat pahala
186 Fathia Rahma Kirana 8Bil2 11 Menjadi tenang
187 georgetta satchel tallulah 8Bil2 13 perintah beriman kepada allah
188 Kazio Raban Brano I. 8Bil2 14 Jangan sampai nafsu menguasai kita,
189 Keelia Nafira Ramadhira 8Bil2 15 Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
190 Mochammad Veyzha Zhafirreisyah 8Bil2 17 semakin sering baca semakin banyak pahala
191 Quaneishs Z H 8Bil2 20 Kita hanya bisa memohon dan meminta hanya kepada ALLAH SWT karena ALLAH SWT adalah maha esa maha segalanya..
192 Raihan Faiq Rafi 8Bil2 21 mendapat paahala
193 Rizky Ariakusuma 8Bil2 23 Membaca surat-suart yang belum pernah dibaca sebelumnya
194 Tiara Madina Arisetio 8Bil2 26 – Hati menjadi tenang.
– Mengisi waktu luang
– Menambah pahala.
195 Wira Faiz Azmi 8Bil2 27 Kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT.
196 Annisa Zahra Hanifah 8C 2 Hati menjadi lebih tenang
197 Aryangga Fadillah Arham 8C 3 Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah dapat mengampuni dan menyiksa siapapun yang dia kehendaki
198 Audrey Queenara Haribudiman 8C 4 Mengingatkan kita kepada kematian.
199 Chazka Atthar Razwan 8C 6
200 Diandra Aria Yufana 8C 7 Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan shalat.
201 Kayla Aulia Alfarianii 8C 8 pengingat agar manusia tidak membuang waktu yang dimiliki dengan melakukan hal negatif
202 Khaira Naurisha Bestari 8C 9 menambahkan pahala
203 M Zaky Defrian 8C 11 jangan sombong
204 Muhammad Rifaldy Arkan 8C 14 Dapet pahala
205 Najla Haifa Z.K 8C 15 mengajarkan kita agar dapat menjalani hidup agar lebih bermakna.
206 Natasya Adelia 8C 16 melindungi diri kita dari fitnah Dajjal
207 Nayara Annaba Zalikha 8C 17 Menambah wawasan tentang agama
208 Rr Seravina mindi s 8C 18 Agar terhindar dari fitnah dajjal
209 RAFINDRA BHIMA 8C 19 Menjadi bersemangat
210 Raisis Aisha Saputra 8C 20 kita harus menghargai hidup dan tidak boleh lalai dalam melaksanakan shalat, selain itu kita juga perlu membantu anak yatim
211 Raja Ram Edo Tarigan 8C 21 menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Surah al insyiqaq juga menjelaskan tentang kondisi umat manusia pada hari akhirat sesuai dengan amal yang telah mereka lakukan di dunia.
212 Rhayyhan budhi p 8C 22 Hati menjadi tenang
213 Rhean Darma 8C 23 Tetap teguh dalam beragama dan menghargai agama lain
214 Saskia Nabila suparjan 8C 24 mempermudah saat belajar
215 staia cleodora davina 8C 26 Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin.
216 Verrell Vajendra Vinandaputra 8C 27 Hari kiamat
217 Aisah Nadira P 8D 1 Maka kami hüküm mereka karena perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap Allah
218 akmal pratama ramadhan 8D 2 lebih mengetahui
219 Alisha Nindya Pradani 8D 3 mendapat pahala
220 Alvin Muhammad Fauzan 8D 4 Terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
221 alimalaka 8D 5 Makkiyah
222 alya azzahra 8D 6 dapet pahala, hati menjadi tenang
223 Ardelia Shafina 8D 7 Tiada Tuhan selain Allah dan kita harus melakukan hal-hal sesuai yang ada di dalam ayat Al-Qur’an, jika ada yang mengikari ayat-ayat tersebut maka akan mendapat azab yang pedih.
224 Azizulfi Hadi Setiawan 8D 8 Dapat mengetahui dan mendalami lebih pembelajaran agama
225 Azkia Chaerunnisa 8D 9 Dengan membaca Al-Qur’an hati saya menjadi lebih tenang dan damai, lalu pikiran negatif terasa hilang begitu saja dan juga dengan membaca Al-Qur’an kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah.
226 Bagas Anindito 8D 10 Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
227 Bima Prakasa Setiawanda 8D 11 Tempat kesudahaan orang-orang bertaqwa adalah surga sedangkan orang-orang yang ingkar adalah neraka. Hanya Allah yang wajib disembah dan kepada-Nya kembali. Allah menghapus dan menetapkan apa yang menjadi kehendak-Nya.
228 Dwiki putra nurcahyo 8D 12 hikmah surah al humazah ialah penggambran neraka bagi orang orang yang memiliki harta benda yang banyak tapi tidak mau ibadah dan mengamalkannya
229 Gde Sathya Dhanugaa 8D 13 Tuhan itu bratus-ratus, beribu-ribu, bermacam-macam kesucian, beraneka bentuk dan berbagai warna
230 I Gusti Bagus Reuben Kitaro S. 8D 14 kharmaphala
231 Nafeesa Astikaswari Putri S 8D 19 Bahwa sesungguhnya Allah SWT mengambil perjanjian yang dikukuhkan atas bani israil agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya untukNya semata, dan Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat dua belas pemimpin bagi mereka sesuai dengan jumlah suku-suku mereka, lalu mereka mengambil ikrar setia dari Bani israil untuk mendengar dan taat kepada Allah dan RasulNya serta kitabNya. Dan Allah berfirman kepada Bani israil, ”Sesungguhnya aku bersama kalian dengan perlindungan dan pertolonganKu. Sungguh jika kalian menegakkakn shalat, menyerahkan zakat yang wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan membenarkan rasul-rasul terkait apa yang mereka kabarkan kepada kalian dan kalian membela mereka, serta berinfak dijalanKu, pastilah aku akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian, dan aku benar-benar masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dibawah istana-istana dan pohon-pohonnya sungai-sungai. Maka barangsiapa mengingkari perjanjian tersebut dari kalian, sungguh dia telah melenceng dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan.”
232 Nisrina Shafiyyah Haripuspita 8D 20 Ayat 15 : Allah akan membalas ejekan mereka dan menunda menyiksa mereka supaya mereka kian bertambah besar dalam kesesatan dan kebimbangan dan semakin ragu-ragu
Ayat 16 : Orang-orang munafik tersebut telah menjual diri mereka dengan sebuah transaksi yang akan merugikan
233 Rameera Quisha Baby Adhinegara 8D 22 bersabar dan taat kepada allah
234 Rasya Putra Hanif Soewargana 8D 23 dilarang keras untuk berteman akrab dengan orang orang yahudi dan akibat melanggarnya
235 Venaya Zalfaa Varisa 8D 25 mendapat pahala
236 Ahmad Maulana Irsyad 8E 2 Saya jadi tahu bahwa jin bisa menyerupai manusia.
237 Aisah fitria r 8E 3 Selalu bersyukur dan bertaubat
238 Akeesha Safira AM 8E 4
239 ardisa kanani amanna 8E 5 Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
240 Bunga ayunda putri andini 8E 6 kita harus beriman kepada allah
241 Davina alyadilla 8E 7 tidak boleh menjual diri sendiri
242 Deralgy Andika Putra 8E 8 Makan makanan halal
243 Elvira Valeska 8E 9
244 Fachri Rabinra Akbar 8E 10 Surat As syams berisi dorongan kepada manusia untuk memberi jiwanya agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat dan menyatakan bahwa Allah menimpakan azab kepada orang orang yang mengotori jiwanya seperti halnya Kaum Tsamud.
245 Latisya Aurelly 8E 12 dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah
246 mahira dithia mashuri 8E 13 cerita tentang sikap sholeh ibrahim
247 Medina Rahma Falisha Wibowo 8E 15 Maha Suci Allah yang menguasai kerajaan, dan Dia Maha Kuasa Atas segala sesuatu
248 Muhammad Hasyim Rasyid Asytari 8E 19 Menegaskan keesaan Allah dan menolak semua bentuk penyekutuan terhadap-Nya
249 Nandana Aristo N. 8E 21 Dapat melancarkan pembacaan al quran
250 Seka Nabila 8E 25 Hikmah bagi umat manusia yang beriman, sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Allah Azza Wajalla memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan bagaimana alam semesta ini tercipta demikian indahnya. Memperhatikan penciptaan alam semesta itu bukanlah sekedar memperhatikan tetapi haruslah disertai dengan ilmu. Dan oleh karena itu kita harus mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.
251 Zavier Arya Winata 8E 26 Hati Menjadi Tenang
252 Anugrah Anazaly 8F 2 Insyaallah mendapat pahala dan mendapat hidayah hidup untuk lebih baik
253 Avicena Akbar 8F 3 Surat Al-Insyirah memiliki keutamaan yaitu melapangkan hati, jika rutin membacanya. Tak hanya pahala yang didapat, keutamaan membaca surat Al-Insyirah juga dapat membuka pintu rezeki.
254 Dwi Khalila Nibras Muthmainnah 8F 4 Hikmah yang didapat dari hasil membaca surat Nuh adalah Nabi Nuh a.s menyeru kaumnya untuk segera ber-Istighfar, Nabi Nuh a.s telah menginformasikan, apabila kaumnya ber-Istighfar maka Allah SWT akan mengampuni dosanya, Nabi Nuh a.s telah menjamin bahwa dengan ber-Istighfar akan memperoleh rezeki yang tak disangka-sangka, kita mengakui kesalahan yang telah diperbuat, serta selalu ber-Istighfar, selalu mengingat bahwa Allah SWT-lah yang dapat mengampuni setiap dosa dan kesalahan manusia, dan kita harus selalu ber-Istighfar disetiap melakukan kesalahan.
255 Dyota Reginald 8F 5 semakin dkt dgn Allah
256 Farash Selena Rustam 8F 6 Barangsiapa membacanya di hari-hari lainnya, maka kelak surah Al-Fajr tersebut menjadi nur baginya di hari kiamat.
257 Harley ruben 8F 7 Hati tenang
258 Harley ruben 8F 7 Hati tenang
259 kayla shafyanisha 8F 8 jangan terlalu mementingkan dunia karena hari kiamat pasti ter jadi
260 Maia Amira Dewi 8F 10 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
2. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah
3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.
261 Muhammad Hasya Nurhuda 8F 12 Mendapat pahala, hati menjadi tenang.
262 Muhammad Raoul Moria 8F 14 Seorang hamba yang baik tidak boleh memiliki sifat atau perilaku sombong dan merasa berkuasa. Karena kesombongan dan kekuasaan hanya milik Allah.
263 Nayla Aulia 8F 17 Manusia merupakan makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani
264 razita asya g 8F 18 selalu ingat allah
265 Raziv Athalla T 8F 19 Kita sebagai manusia dilarang membuang² waktu
266 Rehana Qatrunada Nishanti 8F 20 Orang yang beriman pun belum tentu masuk surga
267 Ryu Ibrahim Faried 8F 22 jgn berjudi
268 selma saviro 8F 23 Allah Mahalembut kepada hamba-hambaNya, Mahateliti terhadap mereka dan amal-amal mereka.
269 Teuku Muhammad Rafsanjani 8F 25 Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang tercurah pada kalian pada hari perang Badar, ketika kalian meminta kemenangan atas musuh kalian, kemudian Allah mengabulkan doa kalian, sembari berfirman, ”Sesungguhnya Aku akan membantu kalian dengan seribu pasukan malaikat dari langit, yang sebagian akan menyusul sebagian lainnya.”
270 Abigail Ilona Nelwan 8G 1 kita harus shalat dengan sungguh sungguh
271 Abyan Ahmad Baihaqi 8G 2 Kita harus melakukan yang disuruh oleh Allah dan jauhi larangannya.
272 Adisti Raina Adriani 8G 4 Menambah pahala
273 Agnelia Chloe Maulana 8G 5 Allah akan memudahlan kita dalam menerima ilmu yang kita pelajari
274 Ardea devin mahendra 8G 6 lebih tenang
275 Ashilla Fadya Saddiqa 8G 8 kita harus menjadi seorang yang baik dan taat, karena orang yang baik akan mendapat baasan yang baik, begitupun sebaliknya.
276 Gavin avarel aditya 8G 10 MEMBERIKAN KETENNAGAN HATI. …
SETIAP HURUFNYA MENGANDUNG KEBAIKAN YANG BANYAK. …
MEMBERIKAN SYAFAAT DI HARI KIAMAT. …
4.MENJADI KEMULIAAN BAGI ORANG TUA KELAK DI SURGA. …
5.MENJADIKAN MANUSIA YANG BERKUALITAS.
277 Haiqa Camilla.Y.R 8G 11 12/10/1900
278 Inara alisha 8G 12 Semakin mengetahui kisah para nabi, dan semakin percaya akan adanya kekuasaan Allah swt
279 Karina Alyshia Candrawati 8G 13 Pelindung dari setan
280 Kayla Devina Helmi Putri 8G 14 Kita tidak boleh menghina orang yang tidak ada di jalan allah swt. Kita tetap harus menghargainya
281 Kinaura Anavatri Virgana 8G 15 Kita harus memberi dorongan kepada jiwanya agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat dan menyatakan bahwa Allah menimpakan azab kepada orang orang yang mengotori jiwanya
282 Kirana Sari Priangani 8G 16 orang yang bersabar dan mau memaafkan pasti akan menang. Orang zalim pasti akan kalah. Segala nikmat adalah karunia dari Allah yang harus disyukur dengan memuji-Nya, bertasbih dan istighfar
283 Mochammad rajendra al ghaviky 8G 18 Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
284 Muhammad Rizky Pasya Arfin 8G 20 adalah manfaat untuk menebar kebaikan. Dan jangan lupa untuk ikhlaskan niat karena Allah dalam beribadah. … Segala nikmat adalah karunia dari Allah yang harus disyukur dengan memuji-Nya, bertasbih dan istighfar.
285 Radya isra nugraha 8G 22 kita harus berangkat walau merasa berat
286 Rafif Pramatya Radina 8G 23 Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan
287 Rasya ciello dinata 8G 24 maka itulah orang yang menghardik anak yatim
288 Taqi Kalamka Rafif 8G 26 sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang orang yang beriman dan saling menasihati
289 Ahmad Salaadin Whk 9A 1 demi masa
290 Ameera Mohammad 9A 2 Iman kepada qada dan qadar
291 Faliza Nezalya Azizah 9A 14 0/1/1900
292 jasmine Alexandria 9A 16 hati jadi tenang
293 Aulia Aghna Z 9B 7 Daoat mengetahui makna makna Al-Quram
294 Hardyan Widiyahutomo Djarwoto 9B 10 Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi,
295 Muhammad adidarma prawira sudirman 9B 17 Menambah wawasan
296 Musa Faza Kautsar 9B 18 Allah memberi pahala hanya jika kita layak untuk mendapatkan pahala.
297 Neal Davincemt Wijaya 9B 22 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur
298 Rania Khadija Asseggaf 9B 24 mendapatkan pahala
299 Anandita Surya Maharani 9Bil 5 mengetahui bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah kepada bani israil
300 Btari Anggraitaputri 9Bil 10 hati menjadi lebih tenang, hidup menjadi lebih terarah
301 Chelsea Aloka Djojoadikusumo 9Bil 11 mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah6
302 Khayara Nayla Putri Permadhi 9Bil 20 Hati dan pikiran menjadi lebih tenang.
303 Rasendriya Cintamia Arthamevia 9Bil 25 menjadi lebih tenang
304 Rayn Hayder Kasoem 9Bil 27 Janganlah bersikap sombong
305 shafira nur asyifa 9Bil 29 mendapat pahala, menjadi orang yang beriman
306 Fasya Arifa P 9C 7 Saya membaca satu surat hari ini
307 Garvin Triyasykur Prasetya 9C 9 Hati menjadi tenang
308 Hafidz Abdillah Alfarizi 9C 10 Rumah yang sering dibacakan al-qur’an akan bertambah keberkahannya
309 Ibrahim Iksahn D 9C 13 Hikmahnya adalah kita harus tetap bersyukur atas harta yang kita dapatkan dan jangan terlalu sombong sampai melupakan Allah karena harta
310 Mikhail Tristan Ramadhan 9C 21 “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemisikinan kepadamu dan menyuruh kamu berbut keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”, Al-Baqarah ayat 268.
311 naila syafyya 9C 25 menjadi lebih tenang
312 Rasendriya Nurviandra Maheswari 9C 28 Daapat ketenangan
313 Amara Larasati 9D 1 orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa Kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mere-ka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
314 Andi Diva A.R 9D 2 Jangan menjadi kafir
315 Davina Zharfa Malfaliya 9D 6 mendapat pahala
316 Dzaki Ahmad A 9D 7 Allah hendak memberi keringanan kepada kita karena kita diciptakan lemah
oleh karena itu kita harus bersyukur atas keringanan yang Allah telah berikan
317 Inggit Ali Nurnabila 9D 11 Mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui siapa yang sesat terhadap JalanNya, dan golongan yang terbimbing.
318 Kentaro Zufar G 9D 14 Para utusan itu berakat kepadanya, ”Apakah kamu merasa heran terhadap ketetapan Allah dan keputusanNya? rahmat Allah dan keberkahan-keberkahanNYa senantiasa tercurah pada kalian wahsi sekalian penghuni rumah kenabian. Sesungguhnya Allah maha terpuji sifat-sifat dan perbuatan-perbuatanNya, memiliki kemuliaan dan keagungan padanya.”
319 Khoirunisa Septiani 9D 15 Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sesempurna mungkin dan akan mengembalikan manusia ke tempat paling rendah (neraka) terkecuali manusia yang beriman
320 Muhammad Faathir Fathurrahman 9D 17 orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
321 Najlaa Ariibah 9D 20 hati tenang
322 Najma Dhiyaa Permana 9D 21 Sebagai manusia kita tidak boleh itung-itungan atas harta dan rezeki yang kita dapatkan dari Allah karena sungguh orang sombong dan serakah dibenci oleh Allah dan neraka dekat dengan mereka
323 Nazwa Alliyah Azzahra 9D 25 mendapat pahala
324 Prabowo Kuncoroningrat 9D 26 Allah menyeru Ahlul Kitab sambil menjelaskan bahwa Muhammad saw. itu adalah RasulNya dan telah hadir di antara mereka. Di antara misinya ialah menjelaskan banyak hal dari isi Taurat dan Injil yang disembunyikan dibiarkan oleh para ulama mereka. Al-Qur’an itu juga Allah turunkan untuk Ahlul Kitab yang berfungsi sebagai cahaya yang menerangi hidup mereka dan Kitab yang menjelaskan sistem hidup.
325 Raditya Rafi P P 9D 27 salah satu hikmahnya adalah ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa
326 Ryotaro Dzulfikar Gunanegara 9D 28 Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia Telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnnya.
327 Shekilla Zakee 9D 29 tenang
328 Sindy Rakamanda 9D 30 lebih tenang
329 Tramaditiya Prayata R 9D 31 Orang – orang zalim akan mendapat azab dan celaka
330 Alatha Nararya 9E 4 karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya sedang penduduknya dalam keadaan lengah.
331 karina marsyanda gunawan 9E 17 Ganjaran pahala Dan ampunan bagi orang Yang melaksanakan Sholat Tahajud.
332 kayla naraya alexandra 9E 19 dalam Surah An-Nasr, ada hikmah bahwa orang yang bersabar dan mau memaafkan pasti akan menang. Orang zalim pasti akan kalah. Segala nikmat adalah karunia dari Allah yang harus disyukur dengan memuji-Nya, bertasbih dan istighfar.
333 Shakeel Mochammad Maleeka 9E 30 Mendapatkan pahala dari Allah SWT
334 Al Hijri Tristan Ruzain 9F 1 Manusia diciptakan dengan tanah dan segumpal darah
335 Alleta Agivia 9F 3
336 Anindito art firdaus 9F 4
337 Astrid Maharani S 9F 6 Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah
338 Azzahra Nabilla Walkers 9F 7
339 Fawwaz nisa a 9F 13 Dapat pahala
340 Garvan Dwiyasykur Prasetya 9F 15 Dapat menenangkan hati
341 Garvan Dwiyasykur Prasetya 9F 15 Dapat menenangkan hati
342 Mochamad Rafi Afiaputra 9F 20 Dan ketika dibacakan kepada orang-orang kafir kepada Allah ayat-ayat al-qur’an al-aziz, mereka mengatakan karena kebodohan dan lantaran penentangan mereka terhadap kebenaran, ”sesungguhnya kami telah mendengar ini sebelumnya. Kalau kami menghendaki, tentulah kami dapat menyampaikan sesuatu yang serupa dengan al-qur’an. Tidaklah al-qur’an yang kamu bacakan kepada kami (wahai rasul), kecuali merupakan dongeng-dongeng bohong orang-orang terdahulu.
343 naquita divananda 9F 26 bahwa seorang hamba harus memohon perlindungan dari Allah.
344 Orlin Ayra Tabina 9F 28 Kita sebagai manusia pastinya sangat gampang tergoda oleh bisikan setan yang sesat, apalagi jika kita tidak beriman, maka perbanyaklah iman dan jauhilah perbuatan yang maksiat, dan segeralah untuk bertobat, karena sesungguhnya Allah SWT itu pengampun lagi maha penyayang
345 Rafinsyah Reyhan Razzaqa 9F 30 Allah menyeru manusia ke Darussalam (surga) dan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya ke jalan lurus
346 Rei Jovanka 9F 31 memperlancar bacaan
347 Revano Zinan Alkantri 9F 32 surat pembukaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *