Laporan Input Literasi Siswa Hari Senin, 1 Februari 2021

No Nama Kelas Absen Hasil Membaca
1 Abhirawa 7A 2 Allah tidak beranak dan tidak di peranakan
2 Angela Aurelie 7A 3 Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dengan bentuk sesempurna mungkin. Allah Akan mengembalikan Manusia ke tempat paling rendah (neraka) terkecuali manusia yang ber-iman. Bagi Manusia yang ber-Iman dan beramal Shaleh, sesunggunnya Allah telah memberika mereka (manusia yang ber-Iman) pahala yang tak putus (henti). Jadi, Apa yang membuat Manusia mendustakan Hari Akhir, setelah adanya keterangan keterangannya (di Al-Qur’an). Allah Adalah Hakim yang adil, seadil – adilnya
3 Annindya Sheeva Khairranny 7A 4 Perlindungan
4 bregas banyu 7A 5 membuat hati menjadi tenang
5 Derrick Dewata I 7A 6 ilmu bertambah
6 Dhafin Muhammad Al Majid 7A 7 Agar diri kita teguh memegang akidah Islam dan tidak berbuat syirik
7 Erlangga Arya NAdindra 7A 9 Mengetahui makna asurat annur Ayat 1-10
8 falisya azalea santika 7A 10 menjadi lebih tenang
9 Freyaditta zs 7A 11 Banyak
10 Hafidzul Sugianto 7A 12 bagus
11 Hanifa Widya Khairunnisa 7A 13 Membuat hati menjadi lebih tenang dan mendapatkan pahala
12 Jibril Khalfani Rumi 7A 14 (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
13 kalisha kamila R 7A 15 bukti
14 Kenzie gabriel tremonty 7A 16 menjadi tenang
15 Kevin Anugrah Sentosa 7A 17 Pikiran menjadi tenang
16 Kindi jadwa ghazawan 7A 18 Agar kita diberikan kebaikan
17 Lathifah Faza Mazidah 7A 19 Mrndapatkan pahala
18 Louviana De Isal 7A 20 Allah adalah Yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana.
19 Mochammad Attaya Arkananta 7A 23 Mendapat pahala
20 Raisya aina ependi 7A 25 mendapatkan pahala
21 Rengganis Pramesthi 7A 26 lebih rajin
22 Siffa rizkia nisa 7A 27 Mendapatkan pahala
23 Vandrei Ezell Akahira 7A 28 Perang fi sabililah dam tata caranya
24 adelinne naila salima putri sunarmo 7B 1 agar dapat menjalani hidup agar lebih bermakna
25 Adrienna Tiara Putri 7B 2 Hari hari menjadi lebih tenang dan berkah
26 Alyssandra Aneeqa Asmorowati 7B 4 Allah yang menciptakan langit dan bumi
27 Fiorenza Amararatna Agstyawardhana 7B 7 dikalangan manusia anak-anak dan kamu wanita harus dipimpin oleh orang yang lebih tua supaya tidak berzina, dan tidak menimbulkan anak yang tidak diinginkan.
28 Ida I Dewa Gede Ray Adhyatma Kancana 7B 11 Sebagai umat beragama, kita harus mematuhi segala peraturan agama yang berlaku secara universal.
29 jasmine tabina mecca 7B 12 dapat mempelajari kisah didalamnya.
30 Karina Anindita 7B 13 Memberikan ketenangan hati
31 Kayla Sabrina Irawan 7B 14 Mendapat pahala dari Allah
32 Lakeisha Adhistia Putri 7B 16 jadi lebih tenang
33 leandra aisha budiman 7B 17 Orang-orang yang curang akan menerima kecelakaan besar
34 Muhammad Rafly Gunawan 7B 21 Harus rajin sholat
35 Refarla Svenska Ash-Shofa 7B 26 lebih dekat dengan allah
36 Tivanny Agnesya Martana 7B 28 Hati menjadi tenang
37 aisyah malika s 7Bil1 1 lebih takwa, lebih menngenal agama, menambah bacaan solat
38 Akhtar Neruda 7Bil1 2 Ada
39 Aksa Rachman 7Bil1 3 Al-Quran adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
40 Alivia Khaira Umma 7Bil1 4 dimudahkan dalam segala urusan
41 Anadhya Khayyira P.Y 7Bil1 5 Menenangkan suasana hati.
42 Azidya trimuthia prawira 7Bil1 6 Kita harus bersikap toleransi kepada orang lain.
43 Dimas Raditya Kusuma Putra 7Bil1 8 Menguakat iman
44 Haura Andani Aiva 7Bil1 10 dengan membaca surah ini kita akan diberi pahala sesuai hitungan orang yang mabit di Muzdalifah dan orang yang menghadiri sebuah perang.
45 Jinan Fauzeya Rayandhi 7Bil1 11 – Semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.
– Mengingatkan kita terhadap kematian.
– Menjauhkan kita dari perbuatan maksiat.
46 Kenza Ardraputra Rezyarifin 7Bil1 13 Mendekatkan diri kepada tuhan.
47 Mumtaz Aqila Razak 7Bil1 14 harus bersyukur
48 nafisa zeta oktavian 7Bil1 15 Allah maha mengetahui
49 Raihanna Arini Subrata 7Bil1 18 Menambah wawasan kita tentang ilmu – ilmu agama
50 Rizqidia Nurzahira R 7Bil1 21 Kita dapat menambahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kita jika kita membaca kitab suci
51 Tristan Adia Kaory 7Bil1 23 dapat pahala
52 Zaky Alman Taqillah 7Bil1 24 Melaksanakan shalat Jumat bagi yang berkewajiban dan mencari amal serta bersedekah.
53 Alanna Fitria kirana 7Bil2 1
54 Almer Phalevi Firdaus 7Bil2 2 Bisa lebih dekat dengan Allah swt
55 Altair Athar Maulana Roesli 7Bil2 3 Mendapat pahala
56 Ameera jane 7Bil2 4 Allah maha mengetahui
57 Anargya Tirta Pratama Sigit 7Bil2 5 manfaat untuk menebar kebaikan.
58 Arga Bramantyo Anggoro 7Bil2 6 . Selalu beriman kepada allah
59 Athaya Fawnia Epafroditus 7Bil2 7 Jika kita mengerjakan kebajikan dan juga beriman maka pahala yang kita dapatkan tidak ada putus-putusnya
60 Bagas Raditya Utomo 7Bil2 8 Hati menjadi tenang
61 Charissa Chelsky Candradewa 7Bil2 10 Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita berikan dari Allah SWT. dan selalu percaya kepada Allah SWT..
62 Freya Lubna Kamilia 7Bil2 11 mendapatkan pahala
63 Halzahra Arkenzie Malik 7Bil2 12 lebih mengenal islam
64 Jivara Faiza Ridwansyah 7Bil2 13 mendapatkan pahala
65 Keira Athalia Callista 7Bil2 15 Diangkat derajatnyaoleh Allah SWT
66 Keisha Esteria Hasian Sitinjak 7Bil2 16 Allah memberikan azab kepada orang yang mengotori jiwanya seperti halnya Kaum Tsamud.
67 Muhammad Rafa Akilah Siraj 7Bil2 17 Tolong menolong akan membawa kebaikan di masa depan
68 Nadia salsabilla 7Bil2 18 hati menjadi tenang
69 Rafa aldeandra 7Bil2 19 Menjadi lebih tenang, serta mendapat pahala
70 Regan Shaquille Ammarsany 7Bil2 20 Jangan menikahi wanita musrik sampai dia beriman.
71 Ryuken Archaez Fadzillah Al Caesar 7Bil2 21 Semakin mendekatkan diri kepada tuhan
72 Siti Aisha Humaira Alamsyah 7Bil2 22 Kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki.
73 Syaluna Kanantya Andary 7Bil2 23 Pahala dan kebaikan akan diberikan pada orang yang rajin beribadah kepada Allah.
74 Syesha Safira Sudradjat 7Bil2 24 Mendapat pahala dan menjadi lebih tenang.
75 Brian Rafi Satria 7C 3 Mendapat pahala
76 Davianda Marsa Ramdani 7C 5 Hati menjadi lebih tenang
77 Denarya Rafif Rochalib 7C 7
78 Diandra Qimira 7C 8 Saya menjadi tahu bahwa sangat penting kita menegakkan keadilan, semakin mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang.
79 Feyla maharani putri 7C 9 Semakin lancar lagi membaca nya dan aku merasa lebih ditenangkan
80 Jurrien Rafael A 7C 11 dapat pahala dan ilmu
81 keisya setya maharani 7C 13 menjadi kebih dekat kepada Allah SWT
82 Kimya Aisya Ali 7C 14 Laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama, yaitu beriman kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya
83 Muhammad Nafis Hazza 7C 17 menjadi lebih tenang
84 Muhammad Vierzan Rasendriya 7C 18 Hati Tenang
85 Nathania Paramitha Rafeni Putri 7C 20 Lebih tenang
86 Naura Andira Salsabilla 7C 21 tentang manusia dengan bentuk yang sebaik baiknya oleh allah
87 Nikeisha Nursandrica 7C 22 Melancarkan hafalan surat.
88 Rafaa Nadira Primatari 7C 23
89 uziellabib Shidqi hoesein 7C 26 hati menjadi takut dalam melakukan dosa
90 Audy Kharisma Setiadi 7D 2 dimudakan dan dilancarkan segala sesuatunya juga mendapat pahala
91 avissa sitti amabel 7D 3 hati tenang
92 Ayzar Hisyam Raditya 7D 4 Agar mendapatkan pahala
93 Cahaya Danika Permana 7D 5 kita harus bersyukur
94 Calista Belva Kaishaura 7D 6 Rumah menjadi bercahaya
Memberikan ketenangan hati
Memberikan syafaat di hari kiamat
Menjadikan manusia yang berkualitas
95 Denaia Nurishthina Rahim 7D 7 Meringankan masalah hidup
96 Fahrisa Putri Fahri 7D 9 mendapat pahala
97 Gede Radit Ariyudana 7D 10 bersyukur kepada Allah SWT
98 Hana Apsariningtyas Puspito 7D 11 kita harus saling mengajarkan dan mengingatkan satu sama lain
99 Joely tahani Suyana 7D 13 lebih terhindar dari beban
100 Lorraine Nathanie Martin 7D 14 Jangan bermegah menahan, karena itu akan melalaikan mu sholat dan berbagi dengan org lain
101 Malik Rifat Arazky 7D 15 Dorongan untuk memberi makan anak yatim dan orang miskin serta menganjurkan hal itu.
102 Muhammad Rashid Syahputra 7D 18 Menemangkan hati dan menambah hapalan
103 Nicky Farlie Natalino Alfonso 7D 20 Sebagai penganut agama katolik, kita harus melakukan pembabtisan.
104 Prabu Kusuma Abdy 7D 21 mendapatkan pahala yang lebih
105 Raden Nazli Mughietsa Munief Putrabenardi 7D 22 Surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang luar biasa karena di dalamnya menegaskan keesaan Allah Ta’ala dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya.
106 Rafid Izza Tanzila 7D 24 Janganlah bersifat sombong, dan merasa paling mengetahui.
107 Rana Zhahirah 7D 25 mengawali hari dengan hal yang positive
108 Rania Anindita 7D 26 mendapat ketenangan hati, derajatnya diangkat
109 Shifa Zerlita Abadi 7D 27 Mendapatkan pahala dan perlindungan dari Allah SWT
110 Arya Bima Arundati 7E 1 Mendapatkan pahala
111 Asha Padma R. Tripradopo 7E 2 lebih lancar
112 Ayuthaya Andriana 7E 4 Hari menjadi dekat dengan Allah
113 Azaria Gafar Maulana 7E 5 tiada tuhan selain Allah
114 Daniella Zahraa Jatnika 7E 7 Diceritakan bahwa al-quran diturunkan pada malam qadar
115 Dhamir Rasyid Resmana 7E 8 Dijauhi dari setan
116 Felly Pricilla 7E 10 saya akan lebih beriman lagi
117 Harashta Jannis Andriansyah 7E 12 mendapat pahala
118 Hylmi Ghanim Suryo Wicaksono 7E 13 menjadi lebih semangat
119 Juwayria Zafnah 7E 14 Mendapatkan pahala
120 muhammad fauzi ramadhani 7E 15 mendapat pahala
121 Muhammad Yumna Nur Hisyam 7E 16 lebih tenang
122 Namira Aishagita Kusumahadilaga 7E 17 Menjadi lebih bersemangat
123 Raden Annisa Mizani Syafina Hamijaya 7E 18 -menyadari bahwa adanya hari pembalasan
-menyadari bahwa setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya
124 Radinka Mikayla Firmansyah 7E 19 Kita bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal.
125 Rayesha Reyhan Rizqueena 7E 20 tentang orang-orang yang kafir
126 Renandya Malicca C 7E 22 Hati menjadi lebih tenang
127 Reno Sabatian Faza Musthafa 7E 23 Menjadi lebih baik
128 Rizky Ramadhan Adhittama 7E 24 Tetap tenang dan santai bila melakukan apapun
129 Suhandhika Pratama W 7E 26 Kami jadikan diding di hadapan dan dibelakang mereka,dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat
130 Sulthan Sagara Abdurrahman 7E 27 Tau kiamat bisa datang kapan saja
131 Alvin Andrianto Irawan 7F 1 Mendekatkan diri kepada Allah.
132 Alya Hana 7F 2 Selalu ingat kepada Allah Swt.
133 Anindita Abdiah Mukhsi 7F 3 Allah akan memberikan kenikmatan kepada hambanya yang selalu bersabar
134 Athalla Raissa Eikla Faizal 7F 4 Semangat memulai hari yang baru untuk menuntut ilmu.
135 Callista aurelia Helmi putri 7F 5 orang yg menjadikan agama sebagai canda gurau maka kiamat akan datang kepadanya
136 Dandy Fauzta Armand 7F 6 mendapat pahala
137 Defina Ramadhani kurniawan 7F 7 hidup lebih indah
138 Dimas Zaki Maulana 7F 8 Merasa tenang
139 faira fitriyani djajasasmita 7F 9 tongkat Nabi Musa keluar ular, dan Allah berfirman kami perlihatkan kepadamu sebagai tanda tanda kebesaran kami yang sangat besar.
140 Gandhi Mahardika Setiaboedi 7F 10 Jadi lebih sering membaca Al Qur’an
141 Indhrya Anggaditisha 7F 11 mendekatkan diri kepada tuhan
142 Keisha Callista Putri 7F 12 Mendapatkan pahala
143 Maylika Tiarani Putri 7F 13
144 Mohammad Fadelis Jibril 7F 14 Rezeki
145 Muhammad Hilmy Wiratama 7F 15 Semakin rajin beribadah untuk mendapat surga Allah
146 Nadia Tanisha Ariana 7F 16 Semakin mendekatkan diri kepada Allah.
147 Nathaniel Michelle Dwi Maharani P 7F 18 Hati menjadi tenang
148 nauvallo Himawan 7F 19 tidak ada yang tahu kapan malam lailatul qadr
149 Raden Raissa Ardine Fakhirah 7F 20 “Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman”
150 Rafid Zia Kurniawan 7F 21 Mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati serta pikiran kita
151 Rasya Raditya Rachman 7F 22 Mendekati diri dengan allah
152 Revany Dealova Soekasno Putri 7F 23 mendapatkan pahala
153 Ronaldo Razki Wargakusumah 7F 24 merasa jadi lebih tenang
154 Safira Auliya Hermawan 7F 26 Hari kiamat
155 Shafwa Fairus Darmadhiya 7F 27 Kita harus menepati janji
156 Vivian Sadidah Rachman 7F 28 menenangkan hati dan pikiran , mengawali hari menjadi lebih senang –
157 Allisya Tristan Putri Purnomo 8A 1 mendapat pahala
158 Althea Levina 8A 2 Kaum yang menentang Nabi Muhammad saw. akan hancur seperti halnya kaum yang menentang nabi-nabi zaman dahulu.
159 chanity pernique callula 8A 5 menambah wawasan
160 hana katriza 8A 9 menjadi siap untuk belajar
161 Muhammad Dinar Raihan Anargya 8A 15 Harus melaksanakan kewajiban yang diberikan Allah swt dan menjauhi larangan larangan nya
162 Nasya Fattiyah Nabila 8A 18 Menjadi semangat menjalani hari.
163 Rachael Nazwa Putri Kaira 8A 21 menenangkan hati
164 Rannisa Kintan Julyandra 8A 23 Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong.
165 Rastiwi Apsari Putri 8A 24 nikmat yang berlimpah
166 Tania Janesya Hasan 8A 26 Kita harus mengikuti jalan Allah SWT
167 Alika Aulia Rahmadhania 8B 2 menjelaskan tentang hewan ternak
168 Farrel Ragah Baginda 8B 9 Lebih dekat dengan Allah
169 Kamila Mahira Utami 8B 10 menjadi penawar penyakit dan menentramkan hati.
170 Kenza Habiburrohman 8B 11 tenang
171 Khansa Raniya Djajasasmita 8B 13 Dan sekiranya kamu melihat para malaikat mencabut nyawa orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka
172 Nur Naila Azizah Azzahra 8B 17 mendapatkan pahala
173 Rangga Dinnar Tirta Putra 8B 19 Orang yang dzalim tidak akan punya penolong jika dimasukkan ke dalam neraka
174 Rayhan Muhammad Pasha 8B 20 Menjelaskan tentang kebangkitan saat kiamat
175 Regita Juliana R. 8B 21 dpat pahala
176 Rizqiqa Nurzahra K 8B 22 celaan terhadap perundingan rahasia untuk memusuhi islam
177 Sabrina Aulia Mumtaz 8B 23 Penyemangatkan untuk melakukan aktivitas setiap hari
178 Abiel Dzaki Ibrahim 8Bil1 1 jadi semakin hafal dan lebih banyak surat yang bisa dipake
179 alina zahra shazia hakim 8Bil1 2 menambah pahala
180 Atinna Amarwatasita 8Bil1 5 Orang-orang yang tunduk dan berhati tenang itu adalah mereka yang beriman kepada hari akhir dan meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan pada hari kebangkitan.
181 daffa faza rosada 8Bil1 8 memperoleh pahala, menjadi penolong ketika kiamat, tentram jiwa, terlindug dari setan
182 Faiz Fardhan Kartosudarmo 8Bil1 12 kita harus selalu bersyukur dan juga beribadah kepada Allah karena manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah.
183 Haidar Fatih Muzhaffar 8Bil1 13 Kita harus selalu berperilaku terpuji jika ingin berbahagia di akherat
184 Keisya Putri Rachmagita 8Bil1 14 bahwa allah maha menguasai
185 Quaneisha Z H 8Bil1 20 membaca 10 ayat al kahfi dapat terhindar dari fitnah dajjal
186 My Revano Laksamana Andrian 8Bil1 21 Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kamu akan diberi rahmat
187 Ryuchi Naiya Kamil Rosadi 8Bil1 24 Mendekatkan diri kepada Allah.
188 Shafira Alina Kinasih 8Bil1 25 Orang yang tidak beriman kepada Al-Qur’an tidak akan diberi petunjuk dan akan mendapat azab yang pedih.
189 Syareva Reimara Syam 8Bil1 26 Langit dan bumi diciptakan Allah dalam enam masa. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bintang-bintang bercahaya. Dia menetapkan orbit-orbitnya dengan seksama sehingga manusia dapat menghitung bilangan tahun dan bulan. Dia menentukan peredaran siang dan malam. Dia tidak henti-hentinya mengurusi seluruh makhlukNya. Tidak ada seorang pun dari makhlukNya yang dapat memberikan pertolongan kepada sesamanya kecuali atas izinNya. Hanya orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil pelajaran dari seluruh ciptaan-Nya.
190 Tasya Salsabila 8Bil1 27 “Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?”
191 adika silmi ladiansya 8Bil2 1 tetap beriman
192 Alisha Sukma Widyadhana Putri 8Bil2 2 Membuka peluang mendapat pahala.
Menambah pengetahuan.
Mengisi waktu.
193 Aniq N.S 8Bil2 4 mendapatkan pahala
194 Casaluna de Luzia 8Bil2 7 Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan
195 Farah Amelia Sukma 8Bil2 9 Lihatlah mereka oleh para rasul ,dengan penuh keheranan terhadap keadaan mereka, bagaimana mereka bisa mengadakan kedustaan atas nama Allah,sedang Dia Maha bersih dari segala yang tidak pantas baginNYa? Dan cukuplah dustasebagai dosa yang sangat besar dan mengungkap rusaknya keyakinan mereka.
196 Farhan Al Ghany Mubarak 8Bil2 10 dapat pahala
197 Fathia Rahma Kirana 8Bil2 11 Menjadi lebih tenang
198 georgetta satchel tallulah 8Bil2 13 manusia diwajibkan untuk bertaqwa kepada Allah
199 Kazio Raban Brano I. 8Bil2 14 Kebanyakan manusia adalah orang yang fasik.
200 Muhammad Trevano Ramsya Rosadinata 8Bil2 19 Menenangkan hati, isinya dapat dipelajari untuk kehidupan yang baik
201 Tiara Madina Arisetio 8Bil2 26 – Hati menjadi tenaang.
– Menambah pahala.
– Mengisi waktu luang.
202 Wira Faiz Azmi 8Bil2 27 Allah selalu ada untuk hambanya
203 Annisa Zahra Hanifah 8C 2 Hati Menjadi lebih tenang
204 Aryangga Fadillah Arham 8C 3 Orang orang kafir akan diberi azab sesuai dengan perbuatanya
205 Audrey Queenara Haribudiman 8C 4 Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
206 carla sarah suryono 8C 5
207 Chazka Atthar Razwan 8C 6
208 Diandra Aria Yufana 8C 7 Beriman kepada Allah
209 Kayla Aulia Alfariani 8C 8 tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah
210 Khaira Naurisha Bestari 8C 9 dapat menambahkan pahala
211 Mochammad Rafi Tribudhi 8C 10 hati menjadi tenang
212 M zaky Defrian 8C 11 waktu matahari sepenggalahan naik
213 Arkan 8C 14 Dapet pahala
214 Najla Haifa Z.K 8C 15 menjadi lebih ingin melakukan hal baik selama di dunia dan etap dijalan Allah SWT.
215 Natasya Adelia 8C 16 Dorongan untuk merenungi alam semesta dan diri manusia, menguatkan adanya kebangkitan dan hisab, serta terbaginya manusia menjadi mukmin dan kafir
216 Nayara Annaba Zalikha 8C 17 menambah wawasan tentang ilmu agama
217 RAFINDRA BHIMA 8C 19 Menjadi lebih baik pelafalan ayatnya
218 Raisis Aisha Saputra 8C 20 kita harus ikhlas dalam membantu orang miskin dan anak yatim, jangan juga menjadi lalai dalam shalat
219 Raja Ram Edo Tarigan 8C 21 ini Allah juga menegaskan bahwa sifat dengki itu akan membawa keburukan sehingga bisa mengarahkan kepada kejahatan.
220 Rhayyhan Budhi Pramadhi 8C 22 hati menjadi tenang
221 Rhean Darma 8C 23 Orang kafir akau diberi rasa takut karena mereka sudah menyekutukan Allah
222 saskia nabila suparjan 8C 24 mempermudah saat belajar
223 Sheika Zafira 8C 25
224 stacia cleo 8C 26 Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah Kami binasakan, mereka itu tidak beriman (padahal telah Kami kirimkan bukti). Apakah mereka akan beriman?
225 Verrell Vajendra Vinandaputra 8C 27 orang tua
226 Aisah Nadira P 8D 1 Maka Kami hukum mereka atas ke kafiran kepada Allah dan kekafiran terhadap Isa
227 akmal pratama ramadhan 8D 2 mendapatkan pahala
228 Alisha Nindya Pradani 8D 3 mendapat pahala, diberi keberkahan
229 alimalaka 8D 5 tentang manusia
230 alya azzahra 8D 6 mendapat pahala, mengurangi dosa
231 Ardelia Shafina 8D 7 Biasakanlah diri berperilaku seperti orang beriman karena Allah menyayangi orang-orang yang beriman.
232 Azkia Chaerunnisa 8D 9 Hikmahnya yaitu hati menjadi lebih tenang dan damai saat membaca Al Qur’an juga pikiran terhindar dari hal negatif
233 Bima Prakasa Setiawanda 8D 11 Allah akan membuat apa saja Yang Dia kehendaki. Seburuk-buruk di akhirat adalah neraka. Allah menciptakan segala isinya untuk kebutuhan manusia.
234 Dwiki putra nurcahyo 8D 12 1. Dorongan untuk memberi makan anak yatim dan orang miskin serta menganjurkan hal itu.

2. Penetapan Akidah kebangkitan, perhitungan, dan balasan.

235 Gde Sathya Dhanuaga 8D 13 Kita sehausnya tidak melakukan sesuatu untuk mengejar keuntungan atau ambisi tetapi kebahagiaan bersama, Menjauhkan diri dari keduniawian dan mendekatkan diri kepada tuhan.
236 kayla rahmadina 8D 15 bisa lebih mempelajari agama
237 Keona Azkiya Putri Permadhi 8D 16 bersyukur
238 Marsya Azura Aulia S. 8D 17 Ayat ini menunjukkan kepemurahan Allah, setelah membalas celaan dan lecehan mereka terhadap agama-Nya dan hamba-hamba-Nya yang mukmin dengan menyebutkan aib mereka dan perkataan mereka yang batil, Allah mengajak mereka bertobat, dan bahwa jika mereka beriman kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan masuk Islam dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan mereka meskipun telah terjadi apa yang telah terjadi, dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang disenangi jiwa manusia dan sedap dipandang mata.
239 Rameera Quisha Baby Adhinegara 8D 22 bersyukur
240 Rasya Putra Hanif Soewargana 8D 23 Penyataan allah terhadap orang yang mengafkah kan nabi isa
241 venaya zalfaa varisa 8D 25 mendapat pahala
242 Wildan Hakim vilia 8D 26 Dan segolongan Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya),
“Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali (kepada kekafiran)
243 Ahmad Maulana Irsyad 8E 2 Saya jadi tahua bahwa jin bisa menyerupai manusia
244 Aisah Fitria R 8E 3 selalu bersyukur
245 Akeesha Safira AM 8E 4
246 ardisa kanani amanna 8E 5 Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).
247 Bunga Ayunda Putri Andini 8E 6 kita harus beriman kepada allah
248 Davina alyadilla 8E 7 tentang beribadah
249 Deralgy Andika Putra 8E 8 Keluarga Imran
250 Elvira Valeska 8E 9
251 Fachri Rabinra Akbar 8E 10 bahwa kita harus senantiasa adil terhadap sesama atas rezeki yang diberikan oleh allah.
252 Latisya Aurelly 8E 12 dimudahkan san dilancarkan oleh Allah
253 mahira dithia mashuri 8E 13 Selalu bersikap baik kepada kedua orangtua
254 Medina Rahma Falisha Wibowo 8E 15 mendapat wawasan yang baru
255 Muhammad Hasyim Rasyid Asytari 8E 19 Ada yang menceritakan tentang nabi daud yang memiliki perasaan kepada istri orang lain dan menceritakan tentang nabi-nabi lainnya
256 Nandana Aristo N. 8E 21
257 Ranya shaaziya B 8E 23 agar kita menumbuhkan sifat saling menghargai dan mebiarkan antar umat beragama serta tidak saling mengganggu urusan keagamaan masing-masing
258 rayen Raditya Rachmadi 8E 24 jangan menjadi orang kafir
259 Seka Nabila 8E 25 menjadikan kita untuk lebih khusuk dalam beribadah agar mendapat keberuntungan diakhirat kelak.
260 Zavier Arya Winata 8E 26 Hati jadi tenang
261 Anugrah Anazaly 8F 2 Mendapat hidayah dari allah untuk menjadi lebih baik dan dapat pahala
262 Avicena Akbar 8F 3 Dinamakan An Naba’ yang berarti berita besar di ambil dari kata An Naba´ yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Dinamai juga Amma yatasaa aluun diambil dari perkataan Amma yatasaa aluun yang terdapat pada ayat 1 surat ini.
263 Dwi Khalila Nibras Muthmainnah 8F 4 Hikmah yang didapat dari hadil membaca surat As-Saff adalah kita harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan konsisten, berjihad di jalan Allah dalam rangka menolong agamaNYa dengan harta dan jiwa yang kalian miliki, jika perkataan mereka tidak sesuai apa yang mereka bilang, mereka hanya bisa berbicara saja dan tidak melaksanakan nya, dan allah memperingati bahwa yang mereka katakan itu akan membawakan dosa yang besar kepada mereka.
264 Dyota Reginald 8F 5 semakin dekat dengan Allah
265 Farash Selena Rustam 8F 6 Ikuti perintah Allah swt selagi masih ada di bumi agar kita selalu senantiasa dilindungi dari azab Allah swt.
266 Harley ruben 8F 7 Mendapat banyak pahala
267 kayla shafyanisha 8F 8 hati menjadi lebih tenang
268 Kaylilla Putri Permata 8F 9 dapat menghafal kembali surah at tariq
269 Maia Amira Dewi 8F 10 1. Demi masa,
2. sungguh, manusia berada dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
270 Muhammad Hasya Nurhuda 8F 12 Mendapat pahala dan hati menjadi tenang
271 nadira alaya iman yatim 8F 16 kita itu hrus berbuat iklas kepada orang lain
272 Nayla Aulia 8F 17 tidak berkompromi atau bertolenransi dalam urusan akidah
273 razita asya g 8F 18 selalu ingat allah
274 Raziv Athalla T 8F 19 seorang hamba harus memohon perlindungan dari Allah.
275 Ryu Ibrahim Faried 8F 22 Allah swt. menentramkan hati Nabi Muhammad saw.
276 selma saviro 8F 23 Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan
277 Teuku Muhammad Rafsanjani 8F 25 Dan mereka berkata, “Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.”
278 Abigail Ilona Nelwan 8G 1 Allah adalah yang maha kuasa
279 Abyan Ahmad Baihaqi 8G 2 Kita harus mengikuti perintah Allah SWT.
280 Adelin Maharani Artestiarni 8G 3 Lebih semangat
281 Adisti Raina Adriani 8G 4 Menambah pahala
282 Agnelia Chloe Maulana 8G 5 Allah akan membantu kita belajar lebih ringan dengan doa belajar
283 Ardea devin m 8G 6 lebih tenang
284 arkila zahra 8G 7 mendekatkan diri kepada allah
285 Gavin avarel aditya 8G 10 jangan jadi orang yang ragu ragu
286 Haiqa Camilla.Y.R 8G 11 Agar semua di lancarkan
287 Inara alisha k 8G 12 Semakin taat kepada Allah SWT dan semakin banyak berbuat kebaikan
288 Karina Alyshia Candrawati 8G 13 Pelindung dari setan
289 Kayla Devina Helmi Putri 8G 14 diturunkannya al-quran adalah sebagai petunjuk untuk umat islam.
290 Kinaura Anavatri Virgana 8G 15 Kita harus selalu mengingat bahwa kiamat akan datang, balasan yang akan kita dapatkan itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia.
291 Kirana Sari Priangani 8G 16 Dapat menyembuhkan penyakit
292 Ladarise Ahmad Mangkuwangsa 8G 17 menebar kebaikan
293 Mochammad rajendra al ghaviky 8G 18 Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman
294 Muhammad Rizky Pasya Arifin 8G 20 Surah At-Tin merupakan salah satu surah Makkiyyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekkah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah ini terdiri dari delapan ayat dan berada pada Juz 30 dan surah ke-95 dalam susunan mushaf Al Qur’an. Surah ini merupakan wahyu ke-28 yang diterima oleh Rasulullah
295 Nyayu Makayla 8G 21 dpt pahala
296 Radya isra nugraha 8G 22 Sesungguhnya di sisi allah pahala yang besar
297 Rafif Pramatya Radina 8G 23 Allah akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barangsiapa kafir diantaramu setelah hidangan itu turun, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah didapat seorang pun di antara seluruh umat manusia
298 Rasya ciello dinata 8G 24 Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
299 Seinjiro Reyspati Alfahd 8G 25 kita tidak boleh benci seseorang
300 Taqi Kalamka Rafif 8G 26 Kita tidak dapat menentukan pilihan seseorang
301 Neal Davincent Wijaya 9B 22 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *