Laporan Input Literasi Siswa Hari Senin, 19 April 2021

No Nama Kelas Absen Hasil Membaca
1 Abdul Halim Assalam 7A 1 kita jangan mendustakan (rasul) sama seperti kaum tsamud
2 Abhirawa 7A 2 Allah tidak beranak dan tidak di peranakan
3 Angela Aurelie 7A 3 selalu menasehati dalam kebenaran dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang bertakwa dan menasehati dalam kebenaran
4 Annindya Sheeva Khairranny 7A 4 kemuliaan
5 bregas banyu 7A 5 menenagkan hati
6 Dhafin 7A 7 Bersyukur kepada Allah SWT
7 Erlangga Arya Nadindra 7A 9 Mengetahui Arti Surah al Hajj ayat 47-55 yaitu tentang Org yang mberiman & yang tidak
8 falisya azalea santika 7A 10 menjadi lebih tenang
9 Hanifa Widya Khairunnisa 7A 13 Membuat hati menjadi lebih tenang dan mendapatkan pahala
10 Jibril Khalfani Rumi 7A 14 beriman
11 kalisha kamila r 7A 15 bukti
12 kenzie gabriel tremonty 7A 16 tenang
13 Kevin Anugrah S 7A 17 Mendekatkan diri kepada Allah
14 Lathifah Faza Mazidah 7A 19 mendapatkan pahala
15 Louviana De Isal 7A 20
16 Magnalli N.A 7A 22 Kita bisa menjadi lebih baik dengan ada nya kitab suci
17 Mochammad Attaya Arkananta 7A 23 Mendapat pahala
18 Najwa agnia shavira 7A 24 Mendapat kan pahala kebaikan
19 Raisya aina ependi 7A 25 Mndptkan pahala
20 Rengganis Pramesthi 7A 26 mendapatkan pahala per huruf yg dibaca
21 Siffa rizkia nisa 7A 27 Mendapatkan pahala
22 Vandrei Ezell Akahira 7A 28 Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada
23 Adrienna Tiara Putri 7B 2 Hari menjadi lebih berkah dan tenang.
24 Alkahfi Malik Riady 7B 3 Setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak.
25 Alyssandra Aneeqa Asmorowati 7B 4 pengumpat dan pencela akan celaka
26 Ida I Dewa Gede Ray Adhyatma Kancana 7B 11 Sudah sewajarnya manusia
menyadari akan keberadaan dirinya yang diciptakan dan akan dipelihara atas
dasar yajña. Beryajña adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan sesuai
dengan kemampuan masing-masing.
Kadang kala kamu sering bertanya-tanya, mengapa kita beryajña? Jawaban
atas pertanyaan itu sudah barang tentu, karena manusia memiliki tiga hutang
yang disebut Tri Rna. Adapun bagian-bagian Tri Rna antara lain:
1. Dewa Rna yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan Tuhan sebagai
Sang Pencipta.
2. Pitra Rna yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang tua baik
yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal.
3. Rsi Rna yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan para Rsi, sulinggih,
atau guru.
Ketiga hutang itulah sebagai dasar atau landasan pelaksanaan yajña yang
kita warisi sampai sekarang. Di samping itu dasar pelaksanaan yajña adalah
Bhakti. Bhakti adalah bentuk penghormatan yang tulus ikhlas dan merupakan
dasar utama pelaksanaan Yajña.
27 Aksa Rachman 7Bil1 3 Demi Allah, sungguh Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum engkau (Muhammad), tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka (yang buruk), sehingga dia (setan) menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.
28 Alivia Khaira Umma 7Bil1 4 siapapun yang tidak percaya akan kebenaran dan tidak beriman kepada akhirat telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
29 Anadhya Khayyira P.Y 7Bil1 5 Menenangkan suasana hati.
30 azidya trimuthia p 7Bil1 6 perintah untuk melaksanakan sholat dan berkorban karena Allah SWT memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Sedangkan bagi mereka yang kafir karena membenci Rasulullah akan terputus dari pertolongan-Nya.
31 Dimas Raditya Kusuma Putra 7Bil1 8 A. Menambah wawasan dan pengetahuan.
B. Menguatkan iman.
32 dziya zayanna 7Bil1 9 Allah maha kuasa atas segala sesuatu
33 Haura Andani Aiva 7Bil1 10 menjadi lebih baik untuk dunia dan Akhirat
34 Jinan Fauzeya Rayandhi 7Bil1 11 1) Bertoleransi dalam hal beragama.
2) Menjadikan diri lebih beriman.
3) Mempererat persaudaraan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian.
35 Mumtaz Aqila Razak 7Bil1 14 Hal hal tentang al quran
36 Keisya Putri Rachmagita 7Bil1 14 bahwa allah maha kuasa
37 nafisa zeta oktavian 7Bil1 15 perintah untuk berpuasa
38 Rahesha Alka Devata 7Bil1 17 Allah yang maha esa adalah makhluk tunggal
39 Rizqidia Nurzahira Ramadhani 7Bil1 21 Kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan rezeki jika kita membaca kitab suci
40 Tristan Adia Kaory 7Bil1 23 dapat pahala
41 Altair Athar Maulana Roesli 7Bil2 3 mendapat pahala
42 Anargya Tirta Pratama Sigit 7Bil2 5 Untuk menenangkan hati untuk menjaga emosi dan terganggu setan
43 Arga Bramantyo Anggoro 7Bil2 6 Perintah melaksanakan puasa
44 Athaya Fawnia Epafroditus 7Bil2 7 tidak ada suatu pun yang setara dengan Allah SWT
45 Charissa Chelsky Candradewa 7Bil2 10 a. Kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan berpaling dari-nya, padahal kamu mendengar perintahnya.
b. Penuhilah seruan Allah dan Rasul. Janganlah mengkhianati Allah dan Rqul dan janganlah mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu.
46 Freya Lubna Kamilia 7Bil2 11 mendapat pahala
47 Halzahra Arkenzie Malik 7Bil2 12 dapat pedoman hidup
48 Keira Athalia Callista 7Bil2 15 mendapat pahala.
49 Keisha Esteria Hasian Sitinjak 7Bil2 16 Allah adalah Tuhan semesta alam, tiada yang berhak disembah selain Allah.
50 Muhammad Rafa Akilah Siraj 7Bil2 17 Allah maha suci
51 Nadia Salsabilla 7Bil2 18 menambah pahala
52 Rafa Aldeandra 7Bil2 19 Mendapatkan pahala, serta lebih dekat kepada allah
53 Regan Shaquille Ammarsany 7Bil2 20 Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia. … Dan Kami lakukan ini semua agar Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia yang hidup setelah negeri itu mereka bangun kembali.
54 Ryuken Archaez Fadzillah Al Caesar 7Bil2 21 Semakin mendekatkan diri kepada Allah
55 Siti Aisha Humaira Alamsyah 7Bil2 22 Kita harus menghargai antar sesama manusia
56 Syaluna Kanantya Andary 7Bil2 23 Mendapatkan pahala dan ketenangan
57 Syesha Safira Sudradjat 7Bil2 24 Mendapat pahala dan menjadi lebih tenang.
58 Brian Rafi Satria 7C 3 Mendapat pahala
59 Davianda Marsa Ramdani 7C 5 Hati menjadi lebih tenang
60 Denarya Rafif Rochalib 7C 7 0/1/1900
61 Diandra Qimira 7C 8 Hati menjadi tenang, menjadi tahu betapa besar larangan memakan bangkai
62 Feyla maharani putri 7C 9 Dapat mengetahui makna dari ayat tersebut dan mengambil hal positif yang didapat setelah membaca makna ayat tersebut juga semakin melancarkan pengucapan membaca Al-Quran
63 Jurrien Rafael A 7C 11 mendapat pahala
64 Kimya Aisya 7C 14 mereka yang membenci Rasulullah SAW sesungguhnya akan terputus dari rahmat Allah SWT
65 Muhammad Nafis Hazza 7C 17 Senang karena makin lancar baca nya
66 M. Vierzan Rasendriya 7C 18 Hati menjadi tenang
67 Nathania Paramitha Rafeni Putri 7C 20 Lebih tenang dan percaya kepada allah
68 Nikeisha Nursandrica 7C 22 Menghafal surat
69 Rafaa Nadira Primatari 7C 23 Menentramkan hati
70 Alfathir sangkara anindya 7D 1 1/3/2021
71 Avissa Sitti Ammabel 7D 3 Hati tenang
72 Ayzar Hisyam Raditya 7D 4 Agar kita lebih mngenal islam
73 Cahaya Danika Permana 7D 5 berlindunglah kepada Allah SWT
74 Calista Belva Kaishaura 7D 6 – Setiap huruf mengandung kebaikan
– Memberikan ketenangan hati
– Memberikan syafaat di hari kiamat
– Menjadi kemulian bagi orang tuanya di surga
75 Denaia Nurishthina Rahim 7D 7 Menambah ilmu pengetahuan agama
76 Ezraghi Asqari Kusumapatra 7D 8 Perintah bersabar kepada Nabi Muhammad S.A.W dalam menghadapi ejekan-ejekan dan keingkaran orang-orang kafir; kejadian-kejadian pada hari kiamat; azab Allah tidak dapat dihindarkan dengan tebusan apapun; sifat-sifat manusia yang mendorongnya ke api neraka; amal-amal perbuatan yang dapat membawa manusia ke martabat yang tinggi; peringatan Allah akan mengganti kaum yang durhaka dengan kaum yang lebih baik.
77 fahrisa putri Fahri 7D 9 mendapat pahala
78 Hana Apsariningtyas Puspito 7D 11 kita harus mengenal Allah dan menuruti firman-Nya.
79 Joely Tahani Suyana 7D 13 Lebih lega
80 Malik Rifat Arazky 7D 15 tidak berkompromi atau bertolenransi dalam urusan akidah.
81 Sean Lawrence Lie 7D 16 Kita harus tenang dan berpasrah kepada Allah yang maha kuasa ketika difitnah daripada gelisah dan marah seperti Stefanus pada bacaan Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15.
82 Muhammad Rashid Syahputra 7D 18 Menambah hafalan
83 Nasywa fauziah putri gunawan 7D 19 menjadi lebih shloha
84 Nicky Farlie Natalino Alfonso 7D 20 KIta harus saling membantu satu sama lain
85 Prabu Kusuma Abdy 7D 21 Mendapatkan pahala yang lebih banyak
86 R. Nazli M.M.P. 7D 22 tidak berbuat syirik
87 raffi euro zakhwan damiri 7D 23 dapat pahala
88 Rafid Izza Tanzila 7D 24 Berinfaklah dan jangan kamu berinfak dengan niat ria
89 Rana Zhahirah 7D 25 mendekatkan diri dengan tuhan
90 Rania Anindita 7D 26 Mendapat pahala, dapat menenangkan hati, dapat memberi syafaat
91 Shifa Zerlita Abadi 7D 27 Mendapatkan ketenangan dan pahala dari Allah SWT
92 Arya Bima Arundati 7E 1 Mendapatkan Pahala
93 Asha Padma R. Tripradopo 7E 2 lebih lancar
94 Ayuthaya Andriana 7E 4 Hati menjadi tenang
95 Azaria Gafar Maulana 7E 5 Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang–orang yang curang dalam timbangan (al-muthaffifin) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih . Siapakah al-muthaffifin dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat.
96 Daniella Zahraa Jatnika 7E 7
97 Dhamir Rasyid Resmana 7E 8 Dijauhkan dari godaan setan
98 Felly Pricilla 7E 10 kerajaan
99 Harashta Jannis Andriansyah 7E 12 mendapat pahala
100 Hylmi Ghanim Suryo Wicaksono 7E 13 Menjadi lebih semangat dalam menjalani hari
101 Juwayria Zafnah 7E 14 Mendapatkan pahala
102 Namira Aishagita Kusumahadilaga 7E 17 Kita lebih lembut dalam menyikapi sesuatu
103 Raden Annisa Mizani 7E 18 Musibah adalah penegur atas kesalahan yang telah diperbuat.
Tidak ada jalan untuk takut tak berdaya atas pergolakan yang terjadi dalam perjuangan, atau meratapi kesedihan, atau merasa sakit sampai tak mau bergerak,kemenangan itu pasti datang, kenikmatan akan selalu Allah berikan kepada hambanya yang bersabar.
104 Rayesha Reyhan Rizqueena 7E 20 Tentang keesaan Allah SWT
105 Renandya Malicca C 7E 22 Hati menjadi lebih tenang
106 Reno Sabastian Faza Musthafa 7E 23 baik
107 Rizky Ramadhan Adhittama 7E 24 Buku
108 Satria Jamie Ardiya 7E 25 Allah memberitahukan tentang jalan takwa yang dapat membawa manusia menuju keberuntungan dan jalan kekafiran yang akan membawa mereka pada kerugian.
109 Suhandhika Pratama W 7E 26 kedudukan dan kehormatan didunia tak menjamin kemuliaan di akhirat.
110 Alvin Andrianto Irawan 7F 1 Mendekatkan diri kepada Allah swt.
111 Alya Hana 7F 2 Selalu ingat kepada Allah Swt.
112 Anindita Abdiah Mukhsi 7F 3 Allah akan mencukupkan rezeki umat-Nya
113 Athalla Raissa Eikla Faizal 7F 4 Allah akan selalu berada di dekat kita, yang harus kita lakukan berjuang dan berdoa.
114 Callista aurelia Helmi putri 7F 5 Tentang perang
115 Dimas Zaki Maulana 7F 8 Merasa tenang
116 Faira Fitriyani Djajasasmita 7F 9 beriman dan beribadahlah kepada Allah SWT. yang sudah menciptakan kita, awan, langit, matahari, bumi, alam semesta dan semuanya.
117 Gandhi Mahardika Setiaboedi 7F 10 Jadi lebih tenang
118 Indhrya Anggaditisha 7F 11 mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada tuhan
119 Keisha Callista Putri 7F 12 Mendapatkan pahala
120 Maylika Tiarani Putri 7F 13
121 Mohammmad Fadelis Jibril 7F 14 Rezeki
122 Muhammad Hilmy Wiratama 7F 15 Semakin rajin beribadah untuk mendapatkan surga Allah
123 Nadia Tanisha Ariana 7F 16 Kita tidak boleh menjadi pendusta agama.
124 Raden Raissa Ardine Fakhirah 7F 20 menjadi lebih tau mengenai agama Islam
125 Rafid Zia Kurniawan 7F 21 Mendekatkan diri kepada Allah
126 Rasya Raditya Rachman 7F 22 Mendekati diri dengan allah
127 Revany Dealova Soekasno Putri 7F 23 mendapatkan pahala
128 Shafwa fairus darmadhiya 7F 27 Jangan lah sesak dada dan itu pelajaran untuk yang berian
129 Vivian Sadidah R 7F 28 menenangkan pikiran dan hati
130 Allisya Tristan Putri Purnomo 8A 1 mendapat pahala
131 Althea Levina 8A 2 Kita tidak boleh sombong dan mencela orang lain
132 hana katriza 8A 9 lebih mahir membaca al quran
133 Kayla umaiza nurushafira 8A 11 Orang yang bersabar dan mau memaafkan pasti akan menang. Orang zalim pasti akan kalah.
134 Muhammad Dinar Raihan Anargya 8A 15 Kita tidak boleh mengikuti langkah langkah setan karena kita bisa mendapat dosa
135 Nandra Nadezya Larasati 8A 17
136 Nasya Fattiyah Nabila 8A 18 Hati menjadi lebih tenang.
137 Raditya muttaqin 8A 22 mengetahui kandungan
138 Rannisa Kintan Julyandra 8A 23 Allah menyuruh kita untuk berlaku adil \, memberi bantuan kepada kerabat, dan tidak melakukan pernbuatan yang keji dan kita harus menepati janji yang kita buat dengan Allah dan tidak boleh melanggar sumpah yang diikrarkan
139 Tania Janesya Hasan 8A 26 Mendapat pahala
140 Khansa Raniya Djajasasmita 8B 13 Allah telah menolong orang-orang di medan perang
141 Regita Juliana R. 8B 21 dapat pahala
142 Rizqiqa Nurzahra K 8B 22 balasan bagi orang yang menentang ayat-ayat Allah
143 Sabrina Aulia Mumtaz 8B 23 Menenangkan hati
144 Abiel Dzaki Ibrahim 8Bil1 1 Menceritakan tentang Golongan Mukmin, Bagaimana tentang sifat Ketaqwaan dan Keimanan mereka serta bagaimana Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi mereka.
145 alina zahra shazia haim 8Bil1 2 menambah [ahala
146 daffa faza rosada 8Bil1 8 memperoleh pahala, menjadi penolong ketika kiamat, tentram jiwa, terlindug dari setan
147 Haidar Fatih Muzhaffar 8Bil1 13 Kita tidak boleh sombong
148 Kennis Soleil Sarumpaet 8Bil1 15 Harta dan kekuasaan hanyalah sementara dan bisa hilang begitu saja
149 My Revano Laksamana Andrian 8Bil1 21 hati menjadi lebih tenang
150 Ryuchi Naiya Kamil Rosadi 8Bil1 24 Mendekatkan diri kepada Allah
151 Shafira Alina Kinasih 8Bil1 25 Mengetahui bahwa Allah akan memperpanjang azab untuk orang yang mengikari ayat-ayat Al-Qur’an
152 Syareva Reimara Syam 8Bil1 26 Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dijanjikan oleh Allah anugerah rasa aan dan tentram di dalam hati terhadap godaan setan dan kehidupan dunia
153 Tasya Salsabila 8Bil1 27 Dan mereka berkata: “Hati kami tertutup”. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman.
154 Alisha Sukma Widyadhana Putri 8Bil2 2 Mengetahui awal mula iblis dimasukkan ke dalam neraka dan termasuk mahkluk yang terhina serta apabila ada yang mengikuti mereka (iblis), maka Allah akan memasukkan bersama iblis itu.
155 Casaluna de Luzia 8Bil2 7 Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
156 Farah Amelia Sukma 8Bil2 9 Allah menyegerakan bagi manusia pengabulan doa mereka dalam keburukan, sebagaimana Dia menyegerakan pengabulan permintaan mereka dalam kebaikan, pastilah mereka akan binasa. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak takut terhadap siksaan kami dan tidak meyakini kebangkitan dan dikumpulkannya mereka kembali, berkubang dalam penentangan dan kesombongan, dimana mereka terus ragu-ragu dan bingung.
157 Fathia Rahma Kirana 8Bil2 11 Hati menjadi tenang dan damai
158 georgetta satchel tallulah 8Bil2 13 allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang sering berzikir kepadanya
159 Kazio Raban Brano I. 8Bil2 14 Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya agar kalian memahaminya, dan mengamalkan kandungannya.
160 Keelia Nafira Ramadhira 8Bil2 15 Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut”, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan
161 Tiara Madina Arisetio 8Bil2 26 – Menambah pahala.
– Mengisi waktu luang.
162 Wira Faiz Azmi 8Bil2 27 Kita harus tetap bersabar ketika membaca Al-Quran 5 lembar tanpa minum ketika puasa.
163 Annisa Zahra Hanifah 8C 2 Hati menjadi lebih tenang
164 Audrey Queenara Haribudiman 8C 4 mohonlah pertolongan kepada Allah dengan penuh sabar, dengan memelihara keteguhan hati dan menjaga ketabahan, serta menahan diri dari godaan dalam menghadapi hal-hal yang berat, dan juga dengan melaksanakan salat.
165 Diandra Aria Yufana 8C 7 Beriman kepada Allah
166 Khaira Naurisha Bestar 8C 9 Menambahkan pahala
167 M Zaky Defrian 8C 11 quran
168 Muhammad faiz aulia rahman 8C 12
169 Muhammad Rifaldy Arkan 8C 14
170 Najla Haifa Z.K 8C 15 Menjadi lebih ingat dengan hari akhir dan memperbanyak ibadah selama di dunia.
171 Natasya Adelia 8C 16 Ajakan Allah Subhaanahu wa Ta’aala kepada hamba-hamba-Nya untuk bertobat, larangan berputus asa dari rahmat Allah, dan gambaran seseorang yang menghukum dirinya sendiri
172 Nayara Annaba Zalikha 8C 17 Menambah wawasan tentang ilmu agama
173 RAFINDRA BHIMA 8C 19 Mempertahankan hafalan
174 Raja Ram Edo Tarigan 8C 21 Mengingatkan kita terhadap kiamat
175 Rhayyhan budhi p 8C 22 Hati menjadi tenang
176 Rhean Darma 8C 23 Allah tidak diperanakkan dan beranak dan dia merupakan yang Maha Besar
177 saskia nabila suparjan 8C 24 mempermudah saat belajar
178 stacia cleo 8C 26 Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.
179 alya azzahra 8D 6 mendapat pahala, hati mnbjadi tenang
180 Ardelia Shafina 8D 7 Kita sebagai umat beragama harus melakukan kewajiban masing-masing.
181 Azkia Chaerunnisa 8D 9 Hikmahnya yaitu dengan membaca Al Qur’an hati menjadi lebih tenang dan damai juga pikiran terhindar dari hal negatif
182 Bima Prakasa Setiawanda 8D 11 Mereka yang ingkar akan mendapatkan akibatnya diakhirat nanti. Segala perbuatan di dunia akan diminta pertanggung jawaban. Ajal seseorang tidak dapat ditunda sesuai ketetapan Allah.
183 Rameera Quisha Baby Adhinegara 8D 22 bersabar
184 Ahmad Maulana Irsyad 8E 2 Ar-Rum berarti Bangsa Romawi (Bizantium).
185 Aisah Fitria R 8E 3 selalu bersyukur
186 ardisa kanani amanna 8E 5 Rasullullah SAW bersabda: Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan”
187 Bunga Ayunda Putri Andini 8E 6 kita menjadi dapat pahala
188 davina alyadilla 8E 7 Kita harus berbuat baik ke orang lain
189 Deralgy Andika Putra 8E 8 Keluarga imran
190 Elvira Valeska 8E 9
191 Fachri Rabinra Akbar 8E 10 Orang-orang yang curang akan menerima kecelakaan besar maksud orang-orang yang curang di sini adalah orang-orang yang kalau menerima takaran, selalu meminta lebih
192 Latisya Aurelly 8E 12 Dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah
193 medina septiara hakim 8E 16 banyak
194 Muhammad Hasyim Rasyid Asytari 8E 19 sebagian besar surah ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya
195 Nandana Aristo N . 8E 21 Melancarkan pembacaan al quran
196 Ranya shaaziya B 8E 23
197 Seka Nabila 8E 25 1.kita harus menjaga persatuan dan kesatuan antar umat muslim.

2.kita wajib dan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita (mengerjakan sholat, menunaikkan zakat)

3.ketika kita mengerjakan perintah allah, maka balasan yang akan kita terima adalah surga ‘adn.

198 Zavier Arya Winata 8E 26 Terhindar dari godaan setan yang terkutuk
199 Avicena Akbar 8F 3 Surah ini terdiri atas 30 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Al-Mu’minun. Dinamakan As-Sajdah berhubung pada surah ini terdapat ayat Sajdah (sujud), yaitu ayat yang kelima belas.
200 Dwi Khalila Nibras Muthmainnah 8F 4 Hikmah yang didapat dari hikmah yang didapat dari hasil membaca surat At-Taghaabun adalah tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
201 Dyota Reginald 8F 5 jadi soleh
202 Farash Selena Rustam 8F 6 siapa saja yang membaca surat Al-Baqara, maka dia akan dikenakan mahkota darinya di surga.
203 Maia Amira Dewi 8F 10 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan

2. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah

3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.

204 Muhammad Hasya Nurhuda 8F 12 Mendapat pahala dan hati menjadi tenang
205 Muhammad Raoul Moria 8F 14 Gejolak api
206 Nayla Aulia 8F 17 Allah SWT akan menjaga kamu dari godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas yang bersifat negatif, dan lain sebagainya. Atas izin Allah SWT, maka saat membaca ayat kursi dipastikan akan dijauhkan dari keburukan-keburukan tersebut.
207 razita asya 8F 18 ingat allah
208 Ryu Ibrahim Faried 8F 22 Cara pembagian rampasan perang dan larangan melarikan diri dari pertempuran
209 Teuku Muhammad Rafsanjani 8F 25 Ad Dhuha menerangkan tentang pemeliharaan Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Serta perintah supaya kita mensyukuri semua nikmat Allah SWT.
210 Abigail Ilona Nelwan 8G 1 Jangan lupa untuk iklhaskan niat
211 Abyan Ahmad Baihaqi 8G 2 Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.
212 Adelin Maharani A 8G 3 Menjadi lebih bersemangat
213 Adisti Raina ADriani 8G 4 Mendapat pahala
214 Agnelia Chloe Maulana 8G 5 Allah akan membantu kita lebih fokus dalam belajar jika kita berdoa
215 Ardea devin m 8G 6 menjadi tenang
216 arkila zahra 8G 7 memperdekat diri kepada allah
217 Ashilla Fadya Saddiqa 8G 8 perbuatan-perbuatan jahat akan di catat.
218 Chantika Gadis Prayoga 8G 9 Mendapat pahala
219 Inara Alisha Kusumapatra 8G 12 Semakin taat kepada Allah SWT
220 Karina Alyshia candrawati 8G 13 Pelindung
221 Kayla Devina Helmi Putri 8G 14 Allah telah menciptakan macam macam perumpamaan di al-quran ini maka bacalah
222 Kinaura Anavatri Virgana 8G 15 Kita harus bersyukur kepada Allah swt. Dan tidak boleh mengingkarinya. Kita pun juga tidak boleh mencitai harta yang kita miliki berlebih-lebihan. Karna di dalam kubur nanti bukanlah harta yang kita keluarka.
223 Kirana Sari Priangani 8G 16 Dapat dijauhkan dari hal2 yang tidak diinginkan
224 Muhammad Rizky Pasya Arifin 8G 20 Hikmah dalam surat al Falaq adalah kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang ada termasuk kejahatan malam yang gelap gulita, kejahatan wanita tukang sihir,dan kejahatan jin
225 Rafif Pramatya Radina 8G 23 Sembahlah Allah karena Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia
226 Seinjiro Reyspati Alfahd 8G 25 jangan beriman selain ke Allah dan jangan pernah terjerumus ke jalan kesesatan
227 Taqi Kalamka Rafif 8G 26 menceritakan pasukan bergajah yang diazab oleh Allah SWT dengan mengirimkan burung untuk membinasakan mereka. Pasukan yang menunggangi gajah itu dipimpin oleh penguasa Yaman yakni Abrahah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *